Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2020
gepubliceerd op 23 december 2020

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

bron
vlaamse overheid
numac
2020016359
pub.
23/12/2020
prom.
27/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/27/2020016359/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011959 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest sluiten houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 31.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - Het KMI van België heeft advies gegeven op 28 oktober 2019. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 november 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Tussen 1 juni en 27 juli 2019 was er hagel op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. - Het KMI van België adviseert dat Boechout, Bree, Landen, Linter, Tongeren en Wommelgem een relatief hoge waarschijnlijkheid hadden van zware hagelbuien met hagelstenen waarvan de diameter groter dan twee centimeter is. - Het technisch verslag van 2 december 2019, opgemaakt door het Vlaams Rampenfonds, stelt dat de gemeenten Boechout, Bree, Landen, Linter, Tongeren en Wommelgem voor dat fenomeen voldoen aan het criterium, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest. - De hagel heeft een uitzonderlijk karakter. - De Vlaamse steden en gemeenten hebben inlichtingen verstrekt over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dat natuurverschijnsel.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest; - het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.De hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van het decreet van 3 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016036021 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest sluiten betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende steden en gemeenten: 1° Boechout;2° Bree;3° Landen;4° Linter;5° Tongeren;6° Wommelgem.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, J. JAMBON

^