Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 november 2022
gepubliceerd op 30 januari 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van middelen binnen de algemene uitgavenbegroting ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FBD2AC-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

bron
vlaamse overheid
numac
2022043012
pub.
30/01/2023
prom.
18/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van middelen binnen de algemene uitgavenbegroting ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FBD2AC-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2° en artikel 24, eerste lid. - het decreet van 8 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2022 pub. 30/08/2022 numac 2022021055 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022. - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019, artikel 7, eerste lid.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft akkoord gegeven op 18 november 2022.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder het begrotingsartikel FB0-1FBD2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2022, worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel: (in duizend EUR)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

Van

Naar

VAK

VEK

VAK

VEK

FB0-1FBD2AC-PR

FB0

1FB006

0100

10.000


FC0-1FGD5BX-IS

FC0

1FG150

4140

2.534


FC0-1FGD5BY-IS

FC0

1FG154

6142

7.466

Totaal

10.000

10.000


Art. 2.Dit besluit treedt in werking na ondertekening ervan.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en begroting is bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 november 2022 De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^