Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 januari 2014
gepubliceerd op 11 februari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de groentegewassen en het groentezaad met betrekking tot de botanische benaming van tomaten

bron
vlaamse overheid
numac
2014200819
pub.
11/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/17/2014200819/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de groentegewassen en het groentezaad met betrekking tot de botanische benaming van tomaten


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid van 19 juni 2013, artikel 4, 1° en 2°, a) en b);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen (bijlage I en II);

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2013;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 23 oktober 2013, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 20 november 2013;

Gelet op advies nr. 54.473/3 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van de State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2013/45/EU van de Commissie van 7 augustus 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG van de Raad en van Richtlijn 2009/145/EG van de Commissie wat betreft de botanische benaming van tomaten.

Art. 2.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, worden in de tabel de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 3.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007, worden de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 4.In bijlage II, 3, A, bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten, worden in de tabel de woorden "Lycopersicon esculentum" vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 5.In bijlage III, 2, bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten, worden in de tabel de woorden "Lycopersicon esculentum" vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 6.In bijlage 1, bij het het ministerieel besluit van 2 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen worden in de tabel de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 7.In bijlage 2, bij hetzelfde besluit worden in de tabel de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L."

Art. 8.In bijlage 7 bij het Ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen worden de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." telkens vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2014.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^