Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2016
gepubliceerd op 19 januari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure

bron
vlaamse overheid
numac
2017010048
pub.
19/01/2017
prom.
16/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/16/2017010048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013035691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 15.2.4, 15.3.12 en 15.6.4, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten, artikel 15.8.1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft sluiten, artikel 15.8.3ter, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft sluiten, artikel 15.8.4 en 15.8.6, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft sluiten, artikel 15.8.11, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten, en bijlage IV, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 en 27 maart 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013035691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 oktober 2016;

Gelet op advies 60409/1 van de Raad van State, gegeven op 7 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 en 27 maart 2015, wordt punt 12 vervangen door wat volgt: "12. Elke grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Unie waarvoor een toestemming is vereist dan wel een verbod geldt in de zin van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.".

Art. 2.Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013035691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.Met betrekking tot de verplichtingen, vermeld in artikel 2 en 3 van dit besluit, zijn de informatieplichten, vermeld in artikel 4.1.12.1 tot en met 4.1.12.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder "voorval" een gebeurtenis, handeling of nalatigheid waardoor een onmiddellijke dreiging van milieuschade is ontstaan en onder "gevolg" milieuschade moet worden verstaan.".

Art. 3.In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De exploitanten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, maken zo spoedig mogelijk telefonisch melding van het voorval en van de genomen maatregelen bij de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving.".

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 8.§ 1. Als zich nog geen milieuschade heeft voorgedaan maar er een onmiddellijke dreiging bestaat dat een dergelijke schade zich zal voordoen, kan de bevoegde instantie of haar gedelegeerde op elk moment, overeenkomstig artikel 15.8.4, eerste lid, van het decreet van 5 april 1995: 1° de exploitant verplichten de nodige preventieve maatregelen te nemen;2° de exploitant instructies geven die bij het nemen van de nodige preventieve maatregelen moeten worden opgevolgd;3° zelf de nodige preventieve maatregelen nemen. § 2. De bevoegde instantie of haar gedelegeerde brengt de exploitant en de personen op wier terrein de preventieve maatregelen geheel of gedeeltelijk worden genomen, met een beveiligde zending onverwijld op de hoogte van haar besluit, vermeld in paragraaf 1. Dat besluit bevat ten minste: 1° een duidelijke omschrijving van de nodige preventieve maatregelen en/of de instructies die bij het nemen van de nodige preventieve maatregelen moeten worden nageleefd en de eventuele uitvoeringstermijn;2° de precieze gronden waarop het besluit gebaseerd is;3° de instantie waarbij beroep kan worden ingediend, alsook de wijze waarop en de termijn waarbinnen dat beroep moet worden ingediend. § 3. Als de maatregelen, vermeld in paragraaf 1, handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of, krachtens artikel 4.2.1 en artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995, geldt het besluit waarbij de preventieve maatregelen worden opgelegd of het besluit om ambtshalve preventieve maatregelen te nemen, overeenkomstig artikel 15.8.4, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995, als melding of milieuvergunning, als stedenbouwkundige melding of -vergunning respectievelijk als melding of omgevingsvergunning.".

Art. 5.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.§ 1. Als er milieuschade is, kan de bevoegde instantie of haar gedelegeerde op elk moment, overeenkomstig artikel 15.8.6, eerste lid, van het decreet van 5 april 1995: 1° de exploitant verplichten de nodige inperkingsmaatregelen te treffen;2° de exploitant instructies geven die hij bij het nemen van de nodige inperkingsmaatregelen moet naleven;3° zelf elke inperkingsmaatregel nemen. § 2. Voor er inperkingsmaatregelen als vermeld in paragraaf 1 worden opgelegd of genomen, nodigt de bevoegde instantie of haar gedelegeerde de personen op wier terrein de maatregelen geheel of gedeeltelijk worden genomen en de betrokken exploitant uit om hun opmerkingen te maken.

De uitnodiging, vermeld in het eerste lid, wordt verstuurd met een beveiligde zending en bevat ten minste de volgende informatie: 1° de aard van de voorgenomen maatregel;2° de termijn waarbinnen opmerkingen kunnen worden gegeven. § 3. De bevoegde instantie of haar gedelegeerde brengt de exploitant en de personen op wier terrein de inperkingsmaatregelen geheel of gedeeltelijk worden genomen, met een beveiligde zending onverwijld op de hoogte van haar besluit, vermeld in paragraaf 1. Dat besluit bevat ten minste: 1° een duidelijke omschrijving van de nodige inperkingsmaatregelen en/of de instructies die bij het nemen van de nodige inperkingsmaatregelen moeten worden nageleefd en de eventuele uitvoeringstermijn;2° de precieze gronden waarop het besluit gebaseerd is;3° de instantie waarbij beroep kan worden ingediend, alsook de wijze waarop en de termijn waarbinnen dat beroep moet worden ingediend. § 4. Als de maatregelen, vermeld in paragraaf 1, handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, krachtens artikel 4.2.1 en artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995, geldt het besluit waarbij de inperkingsmaatregelen worden opgelegd of het besluit om ambtshalve inperkingsmaatregelen te nemen, overeenkomstig artikel 15.8.6, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995, als melding of milieuvergunning, als stedenbouwkundige melding of -vergunning respectievelijk als melding of omgevingsvergunning.".

Art. 6.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt het getal "15.8.6" vervangen door de zinsnede "15.8.6, eerste lid,"; 2° in punt 1° wordt het woord "vereiste" vervangen door het woord "nodige";3° in punt 2° worden tussen het woord "ambtshalve" en het woord "herstelmaatregelen" de woorden "de nodige" ingevoegd.

Art. 7.In artikel 14, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal "15.8.21" vervangen door de zinsnede "15.8.6, tweede lid,".

Art. 8.In artikel 15, derde lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° tot en met punt 3° worden vervangen door wat volgt: "1° de precieze gronden vermeldt waarop het is gebaseerd;2° een termijn oplegt waarbinnen de herstelmaatregelen moeten worden genomen; 3° eventueel instructies geeft over de modaliteiten van uitvoering van de herstelmaatregelen;"; 2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° de instantie vermeldt waarbij beroep kan worden ingediend, alsook de wijze waarop en de termijn waarbinnen dat beroep moet worden ingediend.".

Art. 9.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Als de herstelmaatregelen uit het herstelplan handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, krachtens artikel 4.2.1 en artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995, geldt het conformiteitsattest als melding of milieuvergunning, als stedenbouwkundige melding of -vergunning respectievelijk als melding of omgevingsvergunning."; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "15.8.21, tweede lid," vervangen door de zinsnede "15.8.6, derde lid,".

Art. 10.In artikel 23, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "vermeldt in het eerste lid," vervangen door de zinsnede "vermeld in het eerste lid, vermeldt".

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^