Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 oktober 2021
gepubliceerd op 04 november 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021033661
pub.
04/11/2021
prom.
15/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid; - het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 21 § 1.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste is vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 14 oktober 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend euro)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

VAN

NAAR

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AH-PR

CB0

1CB037

0100

48.802

22.071


EC0-1ECB5DY-IS

EC0

1EC243

4140

1232

980

EC0-1ECB5DY-IS

EC0

1EC247

4140

3000

0

FB0-1FGD2GL-WT

FB0

1FG330

1211

225

0

FB0-1FGD2GL-WT

FB0

1FG332

3300

30

30

FI0-1FGD2IA-WT

FI0

1FG603

1211

99

99

GB0-1GEF2MX-IS

GB0

1GE017

4140

1125

69

GB0-1GEF2UX-IS

GB0

1GE020

4140

11400

2100

GB0-1GHF2TX-IS

GB0

1GH015

4140

2000

2000

HB0-1HBA2AB-WT

HB0

1HB068

7200

75

0

HB0-1HBA2BB-WT

HB0

1HB051

5210

51

0

HB0-1HBA2BB-WT

HB0

1HB063

5210

2378

0

HB0-1HBA2BB-WT

HB0

1HB066

5210

387

0

JB0-1JDB2AD-IS

JB0

1JD233

4150

2113

529

JB0-1JDB2AD-WT

JB0

1JD220

3132

5555

1389

JB0-1JDB2CY-IS

JB0

1JD222

4140

3690

3690

JB0-1JFB2FY-IS

JB0

1JF140

4140

1500

1500

MB0-1MEH5EY-IS

MB0

1ME030

6141

2

599

MB0-1MFH2LA-WT

MB0

1MF063

1211

68

68

MB0-1MFH2LY-IS

MB0

1MF058

6131

2963

0

MB0-1MFH2LY-IS

MB0

1MF059

6131

1800

0

MB0-1MFH2LY-IS

MB0

1MF061

6131

99

0

MB0-1MHH4NA-WT

MB0

1MH020

3300

658

658

MB0-1MHH5RY-PA

MB0

1MH019

8571

2000

0

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI032

6141

3

215

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI033

6141

300

2618

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI034

4140

0

14

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI036

6141

3455

554

QB0-1QCE2OX-IS

QB0

1QC933

6131

75

75

QG0-1QGG2CB-WT

QG0

1QG792

6321

0

516

SC0-1SJA2NY-IS

SC0

1SJ223

4140

0

3500

SJ0-1SFC2DY-IS

SJ0

1SF629

4170

1894

540

SJ0-1SGI5EX-IS

SJ0

1SG633

6141

525

303

SJ0-1SMC2GD-WT

SJ0

1SM646

1211

100

25

Totaal

48.802

22.071

48.802

22.071


Art. 2.Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 oktober 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^