Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 maart 2019
gepubliceerd op 26 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen

bron
vlaamse overheid
numac
2019040806
pub.
26/03/2019
prom.
15/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/15/2019040806/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 MAART 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische aanpassingen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, artikel 5.4.9, 5.4.13 en 5.4.17, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031743 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie sluiten, artikel 8.1.3, gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035753 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang type decreet prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035694 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos sluiten, en artikel 10.2.1, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031743 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie sluiten;

Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 januari 2019;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het goedgekeurde wijzigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad zou moeten verschijnen vóór 1 april 2019. Immers, op dat ogenblik treedt het artikel 143 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten in werking en kan de opheffingsbepaling in artikel 7 van dit besluit geen uitwerking meer hebben. Als beoogde technische aanpassingen niet doorgevoerd worden, zal dit vanaf 1 april leiden tot een niet eenduidige regeling en bijgaand rechtsonzekerheid;

Gelet op advies 65.593/1 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5.4.7 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten, worden de woorden "geen akte neemt van de archeologienota of er voorwaarden aan koppelt" vervangen door de zinsnede "akte neemt van de archeologienota, er geen akte van neemt of er voorwaarden aan koppelt".

Art. 2.In artikel 5.4.10 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten, worden de woorden "geen akte neemt van de nota of er voorwaarden aan koppelt" vervangen door de zinsnede "akte neemt van de nota, er geen akte van neemt of er voorwaarden aan koppelt".

Art. 3.In artikel 5.6.1, eerste lid van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten worden punt 2 en 3 vervangen door wat volgt : "2° het akte nemen van de archeologienota, het niet akte nemen daarvan of het koppelen van voorwaarden daaraan; 3° het akte nemen van de nota, het niet akte nemen daarvan of het koppelen van voorwaarden daaraan;".

Art. 4.In artikel 8.3.11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 29/08/2017 numac 2017040640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017031243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017014037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het voorstel tot actualisering van de risicozones voor overstromingen, vermeld in artikel 129, § 1 en § 2, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten, worden het derde en vierde lid vervangen door wat volgt : "De Vlaamse Regering kan bij de Commissie en bij de adviesinstantie, vermeld in artikel 16undecies, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, over het beroep advies inwinnen. De Commissie en de adviesinstantie beschikken over een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag, om over het beroep een advies uit te brengen. Als het advies niet tijdig wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het beroepschrift. De beslissing wordt schriftelijk aan de indiener van het beroep bezorgd.".

Art. 5.In artikel 11.2.30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten, worden de woorden "per beveiligde zending" vervangen door het woord "schriftelijk".

Art. 6.Aan hoofdstuk 11 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten, wordt een afdeling 10, die bestaat uit artikel 11.10.1 tot en met 11.10.10, toegevoegd, die luidt als volgt : "Afdeling 10. Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Onderafdeling 1. Archeologisch vooronderzoek waarvoor geen premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt toegekend Art. 11.10.1. Er wordt geen premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem toegekend voor : 1° archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten en waarbij een overeenkomst werd gesloten tot eigendomsovergang van een te bouwen, of in aanbouw zijnd huis of appartement, mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het gebouw een of meer stortingen te doen; 2° archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het voormelde decreet, van opdrachtgevers of verkrijgers wier werkzaamheid erin bestaat gebouwen op te richten, te laten oprichten of te verwerven, al dan niet om ze onder bezwarende titel te vervreemden; 3° archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het voormelde decreet, waarbij de opdrachtgevers op regelmatige basis optreden als opdrachtgevers van een bouwproject; 4° archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het voormelde decreet, van opdrachtgevers die beschouwd kunnen worden als onderdeel van een groep of een sector die op regelmatige basis optreedt als opdrachtgever van projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het voormelde decreet; 5° archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem waarvoor al een erfgoedpremie of onderzoekspremie is toegekend. In het eerste lid, 3° en 4°, wordt verstaan onder op regelmatige basis optreden als opdrachtgever van een project dat valt onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten : de opdrachtgevers die in de drie jaar die voorafgaan aan de aanvraag van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, minstens één handeling aangevat hebben die valt onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het voormelde decreet.

Onderafdeling 2. Archeologisch vooronderzoek waarvoor een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan worden aangevraagd Art. 11.10.2. Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem worden toegekend.

Art. 11.10.3. Een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan worden toegekend voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, van natuurlijke personen en van kleinschalige ondernemingen of kleinschalige verenigingen.

Om in aanmerking te komen voor een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem : 1° moet het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd zijn overeenkomstig het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, dit besluit, de omschrijving in de toelating of de archeologienota waarvan akte is genomen;2° mogen de premienemer en de natuurlijke persoon, kleinschalige onderneming of kleinschalige vereniging, vermeld in het eerste lid, de laatste tien jaar bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing niet schuldig bevonden zijn aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie. Onderafdeling 3. Bedrag van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Art. 11.10.4. De premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt berekend door de variabelen die overeenstemmen met het uitgevoerde vooronderzoek met ingreep in de bodem, toe te passen op de forfaitaire basiskosten, en dat bedrag te vermenigvuldigen met 80%.

De minister stelt de forfaitaire basiskosten en de variabelen vast.

Voor de berekening van de premie voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem zijn de forfaitaire basiskosten en de variabelen van toepassing die golden op het moment van de aanvang van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Art. 11.10.5. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem mag ook gefinancierd worden met andere overheidsbijdragen. De gezamenlijke overheidsbijdragen, met inbegrip van eventuele Europese middelen, kunnen evenwel niet meer bedragen dan de toepassing van de variabelen die overeenstemmen met het uitgevoerde vooronderzoek met ingreep in de bodem op de forfaitaire basiskosten, zoals vastgesteld door de minister.

Onderafdeling 4. Aantal premies voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem per verplicht uit te voeren onderzoek Art. 11.10.6. In het kader van een verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan hoogstens één premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem toegekend worden.

In het eerste lid wordt verstaan onder verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem : alle methodes van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem die de erkende archeoloog overeenkomstig de code van goede praktijk moet uitvoeren om de archeologienota en, in voorkomend geval, de nota op te maken.

Onderafdeling 5. Aanvragen van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Art. 11.10.7. Een premienemer dient de aanvraag van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in bij het agentschap.

Het aanvraagdossier bevat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Art. 11.10.8. De premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan aangevraagd worden vanaf de aktename van de archeologienota tot 120 dagen erna.

Als de archeologienota uitgesteld archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem als maatregel bevat omdat toepassing is gemaakt van de procedure, vermeld in artikel 5.4.12 tot en met 5.4.19 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, kan de premie pas aangevraagd worden vanaf de aktename van de nota die volgt op de uitvoering van dat uitgestelde vooronderzoek met ingreep in de bodem, tot 120 dagen erna.

Onderafdeling 6. Vastlegging en uitbetaling van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Art. 11.10.9. Het agentschap gaat na of de aanvraag voldoet aan artikel 11.10.7. Als de aanvraag onvolledig is, kan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren.

Het agentschap beslist over de aanvraag binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ontvangen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

In geval van akkoord wordt de premie voor archeologisch vooronderzoek vastgelegd, waarna een afschrift van dit besluit schriftelijk aan de aanvrager wordt bezorgd en het agentschap overgaat tot de uitbetaling van de premie.

Art. 11.10.10. De vastlegging of de uitbetaling van een aangevraagde premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zal worden opgeschort als de premienemer tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of na afloop ervan beschuldigd wordt van deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in artikel 11.2.2 en 11.2.4, § 1, van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten.

Het recht op een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem vervalt definitief als de premienemer bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden wordt aan een deelname aan de inbreuk of het misdrijf, vermeld in het eerste lid. Ten onrechte uitgekeerde bedragen zullen in dat geval ook teruggevorderd worden.".

Art. 7.Artikel 143 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 159, 2°, en artikel 161 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 143," opgeheven.

Art. 9.Artikel 1 tot en met 6 treden in werking op 1 april 2019.

Artikel 7 en 8 treden in werking op 31 maart 2019.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS

^