Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 03 januari 2011

Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2010 wordt op 1 oktober 2010 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Camille Herremans, eerstaanwezend attaché, geboren op 19 september 1945. Vanaf 1 Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 augustus 2010 wordt op 1 november (...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029653
pub.
03/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten wordt op 1 oktober 2010 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Camille Herremans, eerstaanwezend attaché, geboren op 19 september 1945.

Vanaf 1 oktober 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 augustus 2010 wordt op 1 november 2010 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Luc De Paepe, assistent (rang A), geboren op 19 oktober 1945.

Vanaf 1 november 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie sluiten wordt op 1 november 2010 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Lucienne Teugels, vertaler-directeur, geboren op 2 oktober 1945.

Vanaf 1 november 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 augustus 2010 wordt op 1 december 2010 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Charles Godart, eerstaanwezend attaché, geboren op 30 november 1950.

Vanaf 1 december 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 augustus 2010 wordt op 1 december 2010 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Christine Ruhl, directeur, geboren op 28 november 1945.

Vanaf 1 december 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010 tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 2004 houdende organisatie van de uniforme verzameling medische gegevens met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven sluiten wordt op 1 januari 2011 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Marie-Claude Lemaire, directeur, geboren op 11 augustus 1950.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de examens voor voldoende beheersing van de Franse taal in het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een commissaris bij het Directiecomité van het consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden sluiten wordt op 1 november 2010 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Robert Lejeune, directeur-generaal, geboren op 29 oktober 1949.

Vanaf 1 november 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

^