Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 augustus 2010
gepubliceerd op 14 oktober 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029565
pub.
14/10/2010
prom.
30/08/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 23 december 1988 tot instelling van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven bij de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2006 pub. 01/02/2008 numac 2008029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a) ;

Overwegende dat de leden opgenomen in dit besluit aan de voorwaarden beantwoorden van artikel 3 van het decreet van 23 december 1988 tot instelling van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven bij de Franse Gemeenschapsexecutieve, Besluit :

Artikel 1.Benoemd wordt tot Voorzitter van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven : de heer Alexandre Walnier.

Art. 2.Benoemd wordt tot Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven : Mevr.

Jacqueline Herbrand.

Art. 3.Benoemd worden tot lid van de Adviescommissie van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven : 1° als vertegenwoordiger van de sportfederaties en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité : a) Guy Crevecoeur;b) Anne d'Ieteren;c) Thierry Zintz;d) André Stein;e) Laurent Otten;f) Dominique Gavage;g) Jean-Pierre Delchef;h) Roland Delhoux;i) Lucienne Beauduin;j) Thierry Maréchal;k) Paul Evrard;l) Michel Bertrand;m) Harold Grandjean;n) Francine Leleux;o) Yves Richard; 2 ° als vertegenwoordiger van beoefenaars en oud-beoefenaars : de heer Philippe Saint Jean; 3° als vertegenwoordiger van de sportpers : de heer Gilles Goedghebeur;4° als vertegenwoordiger van de sport bij het leger : de heer Christian Noelmans;5° als vertegenwoordiger van de sport op school : a) Mevr.Dominique Schotte; b) De heer Patrick Dehaene;6° als vertegenwoordiger van de sport aan de universiteit : a) Mevr.Dominique Liesse; b) De heer Yves Leroy;7° als vertegenwoordiger van de sport in het bedrijf : Mevr.Arlette Rorive; 8° als vertegenwoordiger van de sportgeneeskunde : de heer Xavier Sturbois;9° als vertegenwoordiger van de sport voor allen : a) Mevr.Brigitte Aubert; b) Mevr.Danielle Adriaenssens; c) De heer Yan Tondu;d) De heer Nicolas Cordier;10° als vertegenwoordiger van de sport voor gehandicapten : Mevr. Anne-Catherine Margot; 11° als vertegenwoordiger van de sport voor ouderen : de heer Fernand Marchal.

Art. 4.Worden aangesteld tot : 1° verslaggever : de heer Georges Guillaume, eerstaanwezend inspecteur;2° adjunct-verslaggever : Mevr.Claudie Bidaine, attaché d.d.; 3° secretaris : Mevr.Isabelle Sirtaine, directeur d.d.; 4° adjunct-secretaris : Mevr.Jeanine Engels, attaché d.d.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 30 augustus 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE

^