Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010003513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2010 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 EURO met als thema het boek « A Dog of Flanders »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010 tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 2004 houdende organisatie van de uniforme verzameling medische gegevens met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit
^