Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 juli 2023
gepubliceerd op 04 september 2023

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2022-2023 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023044254
pub.
04/09/2023
prom.
20/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2023. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2022-2023 van het Parlement van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 32, § 1, § 3, zoals gewijzigd;

Gelet op het bijzonder decreet van 9 november 2017Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 09/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014082 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen sluiten tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting 2022-2023 van het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt op 6 september 2023 om middernacht gesloten.

Art. 2.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2023.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, Sport en het Onderwijs voor Sociale Promotie, P-Y. JEHOLET

^