Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie van de referentiesystemen en leerplannen van de gemeenschappelijke kern

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040956
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2: provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3: provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4: provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1: provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie van de referentiesystemen en leerplannen van de gemeenschappelijke kern


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het Wetboek van basis- en secundair onderwijs, zoals gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2019 houdende diverse maatregelen met betrekking tot schoolgebouwen, begrotingsmiddelen, de gezondheid, het hoger onderwijs, het onderzoek, de sport, universitaire ziekenhuizen, het onderwijspersoneel, het onderwijs en WBE, artikelen 1.6.2-2 en 1.6.2-3 ;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2: provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3: provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4: provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1: provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie van referentiesystemen en leerplannen, zoals gewijzigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2020 betreffende de werkingsregels van de Commissie van referentiesystemen en leerplannen van de gemeenschappelijke kern, moet worden voorzien in de vervanging van bepaalde ontslagnemende leden;

Overwegende dat het voorstel voldoet aan de benoemingsvoorwaarden van artikel 1.6.2-2;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 6°, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2: provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3: provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4: provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1: provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, zoals gewijzigd op 17 maart 2022, worden de woorden "Dominique LUPERTO (werkend lid)" vervangen door "Florent CHENU (werkend lid)".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^