Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 november 2021
gepubliceerd op 22 december 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het secundair kunstonderwijs en voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021022509
pub.
22/12/2021
prom.
10/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het secundair kunstonderwijs en voor sociale promotie


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de definitie van het tekort en bepaalde commissies voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd, en inzonderheid op de artikelen 7, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het secundair kunstonderwijs en voor sociale promotie, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de ambtenaren-generaal en bepaalde andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het noodzakelijk is leden die ontslag hebben genomen, te vervangen;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, eerste streepje, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het secundair kunstonderwijs en voor sociale promotie, zoals gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - de woorden "mevrouw Sandra GRIETEN" worden vervangen door de woorden "mevrouw Sophie DEPREZ", - de woorden "mevrouw Monique CLARYS" worden vervangen door de woorden "mevrouw Tatiana VANDER STOCK", - de woorden "mevrouw Tatiana VANDER STOCK" worden vervangen door de woorden "de heer François FARVACQUE", - de woorden "de heer Matthieu FAIVRE" worden vervangen door de woorden "mevrouw Sandra GRIETEN", - de woorden "mevrouw Fanny DEJARDIN" worden vervangen door de woorden "mevrouw Laurence DONY", - de woorden "mevrouw Marie DI CARA LAVALE" worden vervangen door de woorden "mevrouw Michèle BRAIPSON".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2021, met uitzondering van het derde en zesde streepje van artikel 1, die op 1 september 2021 in werking treden.

Brussel, 10 november 2021.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^