Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 2020
gepubliceerd op 06 februari 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020010326
pub.
06/02/2020
prom.
23/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 31/01/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 92 en 93;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra sluiten tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2015, 20 januari 2016, 1 september 2016, 29 november 2017 en 27 november 2019;

Overwegende dat de aftredende voorzitter en secretaris vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Philippe LAURENT wordt tot voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

Mevr. Laurence TAMINIAUX wordt tot eerste plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

De heer Gautier PIJCKE wordt tot tweede plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

Art. 2.Het secretariaat van de Raad van beroep wordt waargenomen door de Diensten van de Regering.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 23 januari 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-President, P. Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^