Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 oktober 2015
gepubliceerd op 19 november 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029580
pub.
19/11/2015
prom.
08/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op de artikelen 91 en 93;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 17 juni 2010 en 30 juli 2012;

Overwegende dat de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, die respectievelijk in ruste worden gesteld en ontslagnemend zijn, vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs ;

Na beraadslaging, Arrête :

Artikel 1.Mevr. Brigitte ROEFS, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs benoemd.

De heer Frédéric NOLLET, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot ondervoorzitter van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs benoemd.

Art. 2.De heer Stéphane DELATTE, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt tot referendaris van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs benoemd.

Art. 3.Het secretariaat van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs wordt waargenomen door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 17 juni 2010 en 30 juli 2012, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Art. 6.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 oktober 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT

^