Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 oktober 2015
gepubliceerd op 19 november 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029578
pub.
19/11/2015
prom.
08/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot instelling van een Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009, 29 april 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010, 17 juni 2010 en 6 december 2012 ;

Overwegende dat de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, die respectievelijk in ruste worden gesteld en ontslagnemend zijn, vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Frédéric NOLLET, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs benoemd.

Mevr. Brigitte ROEFS, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot ondervoorzitter van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs benoemd.

Art. 2.De heer Stéphane DELATTE, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt tot referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs benoemd.

Art. 3.Het secretariaat van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs wordt waargenomen door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009, 29 april 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010, 17 juni 2010 en 6 december 2012, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Art. 6.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 oktober 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT

^