Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 juli 2013
gepubliceerd op 13 maart 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029080
pub.
13/03/2015
prom.
04/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


4 JULI 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013


Verlenging van mandaten van ambtenaren-generaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2013, tweede editie, pagina 55498, vierde lid, moeten de woorden "Ludmilla ASKAJEV" vervangen worden door de woorden "Mevr. Ludmilla AKSAJEF".

^