Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 20 augustus 2013

Verlenging van mandaten Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Jeanne BRUNFAUT bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2012 in het volgend Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 wordt het mandaat dat toe(...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029485
pub.
20/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Verlenging van mandaten Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Jeanne BRUNFAUT bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "BEPS International School" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de Audiovisuele sector en Multimedia van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Caroline BEGUIN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "BEPS International School" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de Statuten, de Coördinatie van de toepassing van de regelgevingen en geschillen van de personeelsleden van het gesubsidieerde onderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2012 wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Amar DERNI bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van aanvullende lestijden in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van een 28e en een 29e overgangsklas in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor het universitair onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Colette DUPONT bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van aanvullende lestijden in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van een 28e en een 29e overgangsklas in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Beheer van het personeel van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Jean VAN AELBROUCK bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van aanvullende lestijden in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van een 28e en een 29e overgangsklas in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de podiumkunsten in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Fabienne DEMORTIER bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "BEPS International School" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor het beheer van het personeelsbeleid van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Jean-Luc AGOSTI bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van het Departement Begeleiding binnen de « ONE » (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Marie-Paule BERHIN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van het Departement Onthaal binnen de « ONE » (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Vincent MAGOS bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Coördinatiecel voor hulpverlening aan mishandelde kinderen binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Claudine LOUIS bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor het Basisonderwijs en het Gespecialiseerd onderwijs binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Etienne LOECKX bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de erkende diensten binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Anne HICTER bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Leidend ambtenaar van het Instituut voor de Opleiding tijdens de loopbaan (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Martine HERPHELIN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de Sturing van het Opvoedingssysteem binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Martine GARSOU bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor Letteren en Boek binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 9 juli 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Dominique BARTHELEMY bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole catholique Charleroi-Europe" vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de " Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine " vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen sluiten in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Algemene Directie voor de Algemene Zaken en Budgettaire en Financiële Audit van de Franse Gemeenschap (rang 16), van 31 augustus 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Olivier DEGRYSE bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 in het volgende ambt : Administrateur-generaal van de Hulpverlening aan de Jeugd, Gezondheid en Sport in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16+), van 14 maart 2014 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Frédéric DELCOR bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2008 in het volgende ambt : Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 17), van 31 augustus 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Lise-Anne HANSE bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16), van 9 juli 2014 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Jean-Pierre HUBIN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten voor het volgende ambt : Administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16+), van 9 juli 2014 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Chantal KAUFMANN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole catholique Charleroi-Europe" vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de " Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine " vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen sluiten in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Algemene Directie Niet-Leerplichtonderwijs en Wetenschappelijk onderzoek van de Franse Gemeenschap (rang 16), van 31 augustus 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Renaud MOENS bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole catholique Charleroi-Europe" vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de " Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine " vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen sluiten in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Algemene Directie Begroting en Financiën van de Franse Gemeenschap (rang 16), van 31 augustus 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer André-Marie PONCELET bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole catholique Charleroi-Europe" vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de " Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine " vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen sluiten in het volgende ambt : Administrateur-generaal van de Algemene Administratie Cultuur in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16+), van 31 augustus 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Michel POULEUR bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 in het volgende ambt : Administrateur-generaal van « ETNIC » (rang 16+), van 21 februari 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Benoît PARMENTIER bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2008 in het volgende ambt : Administrateur-generaal van de « ONE » (rang 16+), van 31 maart 2013 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Pierre-André SAMYN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Algemene Directie Personeel en Ambtenarenzaken in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16), van 9 juli 2014 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Michel ALBERT bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Hogescholen en Hoger Kunstonderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 maart 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Linda ANNAERT bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake personeel sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Algemene Zaken - Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 januari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Ludmilla ASKAJEV bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van aanvullende lestijden in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van een 28e en een 29e overgangsklas in het basisonderwijs in de loop van het schooljaar 2009-2010 sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Begroting, Boekhouding en Controle op de uitgaven van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Liliane BAUDART bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2008 tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2008-2009, met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening in open milieu sluiten in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Algemene Directie Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16), van 31 januari 2014 tot 31 december 2014 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Freddy CABARAUX bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Inspectie van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 maart 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Jean-Michel CASSIERS bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst budgettaire en financiële audit van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 28 februari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Marie-Pierre DEJOIE bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van het Departement « administratief en budgettair beheer » van « ETNIC » (rang 15), van 31 januari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Carine D'HAMERS bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2008 tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2008-2009, met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulpverlening in open milieu sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst « Ontwikkeling » van « ETNIC » (rang 15), van 31 januari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Jean-Luc FOURMY bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst gesubsidieerde openbare infrastructuren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 maart 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Christian NOIRET bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Statuten en Loopbaan van het personeel van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 mei 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Vincent POINT bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Personeel van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 30 april 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Yves POLOME bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009029912 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het Bijzonder Secretariaat audit en controle voor Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het model van evaluatieverslag voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Beheer van projecten en individuele gevallen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 14 april 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Marc VARKAS bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009029912 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het Bijzonder Secretariaat audit en controle voor Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het model van evaluatieverslag voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van het Hoofdbestuur van het Algemeen Bestuur Infrastructuur van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 30 juni 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Sébastien YERNA bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake personeel sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Financiën van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 januari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer François-Gérard STOLZ bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Onderwijs voor sociale promotie, Secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan en Afstandsonderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 28 februari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Fabrice AERTS-BANCKEN bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Secundair onderwijs en psycho-medisch-sociale centra van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 december 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Jacques LEFEBVRE bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Coördinatie, opvatting en sociale betrekkingen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 28 februari 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan Mevr. Marie-France LEBON bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009029912 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het Bijzonder Secretariaat audit en controle voor Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het model van evaluatieverslag voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Jeugd en permanente opvoeding van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 30 april 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs sluiten wordt het mandaat dat toegekend werd aan de heer Philippe LEMAYEUX bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "BEPS International School" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten in het volgende ambt : Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst Beheer van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs in het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), van 31 december 2014 tot 31 juli 2015 verlengd.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verzoekschrift tegen elk van deze benoemingen binnen de zestig dagen na deze bekendmaking worden ingediend.

Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akte worden geïdentificeerd en waarbij de feiten en middelen worden uiteengezet, moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, worden overgezonden.

Iedere persoon die het bewijs van een belang levert, kan een voor éénsluidend verklaard afschrift van die benoemingbesluiten bekomen bij de Algemene Directie Personeel en Ambtenarenzaken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

^