Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de door de Koning aangewezen ambtenaar houdende delegatie van bevoegdheden, voorzien in artikel 26, § 3 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007 en bij wet van 14 april 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de overgang naar het niveau A type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013007174 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming van de kandidaat-officieren en officieren van het actief kader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013009331 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 9.860 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014376 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney-Yvoir te Natoye, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 5.037 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/04693/128 BD/XB van 23 november 1984 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 13.017 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 78613/128B/IIC van 4 mei 1938 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Haut-le-Wastia, ter hoogte van de kilometerpaal 35.400 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014380 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 59.988 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014381 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 60.482 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014382 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 61.146 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014384 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 62.912 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Pipaix, ter hoogte van de kilometerpaal 66.186 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014383 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 62.030 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014387 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Pipaix, ter hoogte van de kilometerpaal 67.686 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014388 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Maulde, ter hoogte van de kilometerpaal 69.497 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014389 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Barry, ter hoogte van de kilometerpaal 70.276 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014386 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Pipaix, ter hoogte van de kilometerpaal 66.990 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013027177 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief type decreet prom. 04/07/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 23 februari 2006 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de cursussen die leiden tot de toekenning van de graad van bachelor in de logopedie en audiologie in het systeem ingesteld door het decreet van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs type decreet prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging, voor het openbaar ambt in de Franse Gemeenschap, van het decreet van 19 april 2012 houdende uitbreiding van de voorwaarden inzake nationaliteit voor de toegang tot de betrekkingen van het Openbaar Ambt van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs type decreet prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Christopher en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de globale Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 november 2008 tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend te Brussel op 9 november 1988, en door het Protocol ondertekend te Brussel op 26 januari 2010 en het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de overeekomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen type decreet prom. 04/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 tot invoering van de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens, het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 houdende sectorale voorwaarden voor de installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2013-2014, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de uiterste datum voor de indiening van aanvragen om toekenning van een overeenkomst of een programma-overeenkomst aan de gaststructuren voor creatie op radio

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031632 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de Afdeling Energie bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Inspectie en Bodem bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Logistiek bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031648 bron brussels hoofdstedelijk gewest 4 JULI 2013 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Groene Ruimten bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Economie en Duurzame stad bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Personeel en Financiën bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Vergunningen en Partnerschappen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Kwaliteit van het Leefmilieu en Natuurbeheer bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013031746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013204142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel L2212-7, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de sancties bij absenteïsme van de provincieraadsleden die bijzondere functies vervullen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 17/07/2013 numac 2013204143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen L2212-37 en L2212-50 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de nadere regels die in acht te nemen zijn bij dienstopdrachten in het buitenland type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013204144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Conseil wallon d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de santé » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van een tweede bestuurder ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen vier openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een einde wordt gemaakt aan het mandaat van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen na de fusie van vijf openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 waarbij een einde wordt gemaakt aan mandaten en waarbij bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen worden aangewezen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor een centrum voor de validering van de vaardigheden voor het beroep bestuurder van vorkheftruck type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor diverse centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013

erratum

type erratum prom. 04/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming van de kandidaat-officieren en officieren van het actief kader van de Krijgsmacht. - Erratum type erratum prom. 04/07/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. - Erratum type erratum prom. 04/07/2013 pub. 17/04/2014 numac 2014029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs. - Erratum

document

type document prom. 04/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden
^