Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 februari 2013
gepubliceerd op 11 april 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap bij het sturingscomité belast met de supervisie en de evaluatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029260
pub.
11/04/2013
prom.
28/02/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap bij het sturingscomité belast met de supervisie en de evaluatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 december 2011 houdende instemming met het Samenverkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op de samenstelling van het begeleidingscomité bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het voormelde samenwerkingsakkoord;

Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Tot vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap bij het sturingscomité belast met de supervisie en de evaluatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling worden benoemd : 1° Mevr.Anne-Sophie Lenoir, adviseur bij de Minister van Hoger Onderwijs; 2° Mevr.Marianne Tilot, attaché bij de Minister van Leerplichtonderwijs.

Art. 2.De volgende personen vullen de samenstelling van het begeleidingscomité voor de Franse Gemeenschap aan : a) voor het algemeen bestuur onderwijs en wetenschappelijk onderzoek : Mevr.Lise-Anne Hanse, directeur-generaal; b) voor de algemene directie leerplichtonderwijs : de heer Amar Derni, adjunct-directeur-generaal;c) voor de recreatie- en openluchtcentra : de heer Frédéric Degée, attaché;d) voor de Inspectie : de heer Philippe Delfosse, inspecteur belast met de coördinatie, en Mevr.Geneviève Vandecasteele.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2013.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^