Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 juli 2012
gepubliceerd op 18 september 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029387
pub.
18/09/2012
prom.
30/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JULI 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- enondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2010;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve verenigingen van de inrichtende machten en de personeelsgroepen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Paritaire Commissie ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is haar samenstelling te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, hierna « de Paritaire Commissie » genoemd : - als werkend lid dat de inrichtende machten van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Michel BETTENS;

De heer Raymond VANDEUREN;

Mevr. Catherine LECLERCQ;

De heer Yves DECHEVEZ;

De heer André MAMBOUR;

De heer Jean-Marie CAPOUILLEZ. Mevr. Françoise GUILLAUME;

Mevr. Martine VAN CAUWENBERGH;

De heer Stephan DE LIL;

De heer Frédéric COLLINET;

De heer Jean-Marc HOUYOUX;

De heer Robert ORTMAN.


- als werkend lid en plaatsvervangend lid, dat de representatieve verenigingen van de personeelsleden in het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Bernard DETIMMERMAN, De heer Joan LISMONT;

De heer Thierry COMPERE;

De heer Pascal CHARDOME;

De heer Francis CLOSON;

De heer Marc WILLAME. Mevr. Josiane VAN ACKER;

De heer Jean-Paul D'HAEYER;

Mevr. Christiane CORNET;

De heer Alex DUQUENE;

Mevr. Stéphanie BERTRAND;

Mevr. Françoise WIMLOT.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 30 juli 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^