Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2011
gepubliceerd op 24 mei 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029286
pub.
24/05/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 115 en 116;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra sluiten tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 14 september 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010 en 14 februari 2011;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 14 september 2009, 18 december 2009, 26 februari 2010 en 14 februari 2011, wordt het eerste streepje vervangen als volgt : « - als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende macht vertegenwoordigt van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra :

WERKEND

PLAATSVERVANGEND

De heer Paul SIMONS;

De heer Paul MAURISSEN;

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN;

De heer Guy DE KEYSER;

Mevr. Julie MESSINNES;

De heer Stéphane VANOIRBECK. De heer Michel BRACONNIER;

De heer Georges LAFONTAINE;

Mevr. Lusin CETIN;

De heer Etienne STASSE;

De heer Gilbert KAYE;

De heer Roger LIBER.


».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 7 april 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^