Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 03 september 2015
gepubliceerd op 07 oktober 2015

Besluit 2015-1093 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake de hernieuwing van de erkenning van de Centra voor de Bekrachtiging van de Competenties op het gebied van de beroepsopleiding

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031634
pub.
07/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015031634/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Besluit 2015-1093 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake de hernieuwing van de erkenning van de Centra voor de Bekrachtiging van de Competenties op het gebied van de beroepsopleiding


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Het College, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de competenties op het gebied van de beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, dat voorziet, in de artikelen 14, 15 en 16, in de voorwaarden voor de toekenning van de erkenning als centrum voor de bekrachtiging van de competenties op het gebied van de beroepsopleiding, in de voorwaarden voor het verzoek tot de toekenning van de erkenning en in de duur van de erkenning;

Gelet op het decreet van 7 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2003 pub. 03/05/2004 numac 2004031187 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de competenties op het vlak van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van het Leidend Comité van het Consortium voor de bekrachtiging van de competenties van 1 juli 2015;

Gelet op het advies van de Advies- en erkenningscommissie van het Consortium voor de bekrachtiging van de competenties van 3 juli 2015;

Op de voordracht van de minister belast met Beroepsopleiding, Besluit :

Artikel 1.De erkenningen van de Centra voor de bekrachtiging van de volgende competenties worden hernieuwd, onder voorbehoud van de toekenning van de hernieuwing van de erkenning door de drie partijen bij het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003, voor een periode van twee jaar: - Centre de validation EFP, geauditeerd voor het beroep Kapper door het controleorgaan BCCA dossier nr. 040/110906 - Centre de validation EFP, geauditeerd voor het beroep Schilder bouwsector door het controleorgaan BCCA dossier nr. 039/110906 - Centre IFAPME de Charleroi, geauditeerd voor het beroep Administratief bediende door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 128/080911 - Centre IFAPME de Charleroi, geauditeerd voor het beroep Commercieel-administratief bediende door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 093/130209 - Centre IFAPME de Charleroi, geauditeerd voor het beroep Technicus computernetwerken door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 109/180110 - Centre de validation Evoliris, geauditeerd voor het beroep Technicus computernetwerken door het controleorgaan BCCA dossier nr. 120/130910 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Tegelzetter door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 018/201005 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Bestuurder van grondwerkmachines door het controleorgaan Vinçotte International dossier nr. 048/050307 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Dakdekker door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 017/201005 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Elektricien-installateur woongebouwen door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 086/071008 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Metselaar door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 016/201005 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Werkman straten en wegen door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 099/040909 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Schilder bouwsector door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 070/250208 - Centre de compétence FOREm Construform Châtelineau, geauditeerd voor het beroep Bekister door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 098/040909 - Centre de validation de l'EPS de Huy-Waremme, geauditeerd voor het beroep Huishoudhulp door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 037/250706 - Centre de validation de l'EPS de Huy-Waremme, geauditeerd voor het beroep Administratief bediende door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 062/290507 - Centre de validation de l'EPS de Huy-Waremme, geauditeerd voor het beroep Grafdelver door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 139/030214 - Centre de validation de l'EPS de Huy-Waremme, geauditeerd voor het beroep Commercieel-administratief bediende door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 095/300309 - Centre de validation de l'EPS de Huy-Waremme, geauditeerd voor het beroep Tuinman door het controleorgaan AIB Vinçotte International dossier nr. 131/020512

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

De erkenningsduur van twee jaar begint pas te lopen vanaf de dag waarop de drie partijen bij het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 elk een beslissing tot de hernieuwing van de erkenning hebben genomen.

Art. 3.De minister, lid van het College en bevoegd voor Beroepsopleiding, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2015.

Minister-president van het College, Mevr. F. LAANAN Minister, Lid van het College belast met Beroepsopleiding, D. GOSUIN

^