Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 november 2003
gepubliceerd op 03 mei 2004

Decreet houdende instemming van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de competenties op het vlak van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031187
pub.
03/05/2004
prom.
07/11/2003
ELI
eli/decreet/2003/11/07/2004031187/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2003. - Decreet houdende instemming van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de competenties op het vlak van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, Heeft aangenomen :

Artikel 1.Instemming werd gegeven met het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003, betreffende de validering van de competenties op het vlak van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.Dit decreet wordt van kracht op 1 november 2003.

Brussel, 7 november 2003.

De Voorzitster De Secretarissen De Griffier Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003, betreffende de validering van de competenties op het vlak van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

E. TOMAS, Minister-Voorzitter van het College D. DUCARME, Lid van het College D. GOSUIN, Lid van het College W. DRAPS, Lid van het College A. HUTCHINSON, Lid van het College

^