Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 12 september 2019

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019, wordt beschermd als monument de totaliteit van de voormalige hospitaal-schuilkelder, gelegen op de site van het station Schaarbeek-Vorming, ter ho Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 21, sectie A, blad 2, perceel nr 587/2g. A(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019030840
pub.
12/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het plan voor erfgoedbeheer van het zoniënwoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van een lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de tijdelijke aanstelling van de heer Benoit Yu om de functie uit te oefenen van administratief coördinator van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het ontslag van het mandaat van Administratief Coördinator bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal, de uitoefenings-modaliteiten van het advies van de administratief coördinator in de zaken die behoren tot zijn bevoegdheid en houdende diverse bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies sluiten, wordt beschermd als monument de totaliteit van de voormalige hospitaal-schuilkelder, gelegen op de site van het station Schaarbeek-Vorming, ter hoogte van de Ransonstraat in Brussel (Haren).

Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 21, sectie A, blad 2, perceel nr 587/2g.

AFBAKENING VAN HET MONUMENT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^