Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 september 2021

Personeel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2017, bladzijde 60210, akte 2017/12106, vervangt men de zin : « Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017 dat uitwerking heeft op 1 februari 2017 wordt Mevr. Carneiro door : « Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017 dat uitwerking heeft op 1 februari 2017 wordt(...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021032519
pub.
01/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2017, bladzijde 60210, akte 2017/12106, vervangt men de zin : « Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2016206517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 1990 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 18 november 1988 type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017201125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2016206300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen sluiten dat uitwerking heeft op 1 februari 2017 wordt Mevr. Carneiro Freire, Margarida (F), geboren op 4 april 1971, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché A2 bij de POD Wetenschapsbeleid. » door : « Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2016206517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 1990 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 18 november 1988 type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017201125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2016206300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen sluiten dat uitwerking heeft op 1 februari 2017 wordt Mevr. Carneiro Freire, Margarida Maria (F), geboren op 4 april 1971, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché A2 bij de POD Wetenschapsbeleid. »

In het Belgisch Staatsblad van 2 april 2021, bladzijde 31121, akte 2021/30696, vervangt men de zin : « Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021200844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 tot invoering van ecocheques type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021040074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het pensioenplan in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) sluiten, wordt Mevr. Margarida CARNEIRO-FREIRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 november 2018. » door : « Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021200844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 tot invoering van ecocheques type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021040074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het pensioenplan in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) sluiten, wordt Mevr. Margarida Maria CARNEIRO-FREIRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 november 2018. »

^