Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2018

Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt Mevr. Sophie CHERON, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie,

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011782
pub.
30/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de ladingsbanen voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) sluiten wordt Mevr. Sophie CHERON, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

^