Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 mei 2012

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopo Niveau 1 De heer MENSCHAERT Daniel Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap. (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029210
pub.
10/05/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010009719 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : Niveau 1 De heer MENSCHAERT Daniel Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Commandeur van de Leopoldsorde : Niveau 1 De heer CARETTE Daniel Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. LEMAIRE Marie-Claude Directrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer NOEL Michel Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer VANASSCHE Yves Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer VARKAS Marc Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Officier van de Leopoldsorde : Niveau 1 Mevr. DAOUT Françoise Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer HARDY Jean-Claude Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. LEBLANC Annie Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer LEPAGE Claude Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. ORBAN Danielle Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Ridder van de Leopoldsorde : Niveau 1 Mevr. CHAPONAN GARCIA Anne Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. CHEVALIER Vinciane Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. CONSTANT Fanny Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer DELZENNE Olivier Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DESIR Isabelle Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. GRIPPA Nathalie Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer HUBIN Xavier Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. JAUNIAUX Nathalie Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. LAHLOU Nadia Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. LEBRUN Isabelle Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer MAIRE David Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. MARCHAL Sandra Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer NASSEL Laurent Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer THIEBAUT Bruno Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer VALISSANT Fabien Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer VANDERSANDEN Thierry Eerste attaché voor de filmpromotie op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. WILLEMS Anne Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Niveaus 2+ en 2 De heer BAUTHIERE Jean-Pol Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. BRICHOT Christiane Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer DE MUYTER Claude Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer DOSOGNE Christian Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. DRAPIER Chantal Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer ELIE-LEFEBVRE Michel Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer FASBENDER Jean-Yves Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer GAILLARD Yvon Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. HANIN Suzanne Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer HANSEN Gérard Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. HERMAN Béatrice Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer LEJEUNE Marc Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer LEMAIRE Philippe Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. LORANT Marie-Ange Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. LOTIQUET Marie-Claire Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer MARLAIR Philippe Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer MARQUEBREUCQ Daniel Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. MOUSSET Dominique Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. NEUGARTEN Catherine Gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. NIGOT Josette Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. OSSELET Annie Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. PEETERS Danielle Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer PINS Jean-Pierre Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. RASSON Bernadette Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. REMACLE Evelyne Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. SEYNS Anny Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer TAMINIAU Michel Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer THONET Maurice Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer TONGLET José Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. VAN RUSSELT Nicole Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. VERBEKE Anic Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2010.

Ze nemen rang in de Orde in op de tegenover hun naam vermelde datum.

^