Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt met ingang van 12 juli 2011, Mevr. Karen VANDERSTRAETEN, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt met ingang van 1 februari 2012, Mevr. Carine REN(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011264
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/05/2012 numac 2012202547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende erkenning van de NV F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Doel type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte sluiten wordt met ingang van 12 juli 2011, Mevr. Karen VANDERSTRAETEN, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 16 juni 2010.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/05/2012 numac 2012202547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende erkenning van de NV F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Doel type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte sluiten wordt met ingang van 1 februari 2012, Mevr. Carine RENARD, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 februari 2011.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/05/2012 numac 2012202547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende erkenning van de NV F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Doel type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte sluiten wordt met ingang van 16 december 2011, Mevr. Charlotte DELMEIRE, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 16 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/05/2012 numac 2012202547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende erkenning van de NV F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Doel type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte sluiten wordt met ingang van 1 februari 2012, Mevr. Annelies LAUREYS, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 februari 2011.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/05/2012 numac 2012202547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende erkenning van de NV F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Doel type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte sluiten wordt met ingang van 1 maart 2012, de heer André ROELS, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 september 2011.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen type koninklijk besluit prom. 13/06/2012 pub. 16/10/2014 numac 2014014594 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen. - Duitse vertaling sluiten wordt met ingang van 1 april 2012, Mevr. Femke VERHOYE, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 april 2011.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen type koninklijk besluit prom. 13/06/2012 pub. 16/10/2014 numac 2014014594 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen. - Duitse vertaling sluiten wordt met ingang van 1 april 2012, Mevr. Nathalie VAN HAMME, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 april 2011.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

^