Etaamb.openjustice.be
Arrest van 23 januari 2007
gepubliceerd op 08 februari 2007

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003062
pub.
08/02/2007
prom.
23/01/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


23 JANUARI 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging


Het Directiecomite van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 145 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2006, evenals de sindsdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging Degroof Institutional Asset Management NV, Guimardstraat 16-18, 1040 Brussel, heeft beslist om afstand te doen, per 1 maart 2007, van haar vergunning voor de beleggingsdiensten « individueel portefeuillebeheer » en « beleggingsadvies » zoals voorzien in artikel 3, 10°, a) en b), van de wet van 20 juli 2004;

Overwegende dat het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft beslist, met toepassing van artikel 196 van de wet van 20 juli 2004, de vergunning van de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging Degroof Institutional Asset Management NV, per 1 maart 2007, in te trekken voor de beleggingsdiensten « individueel portefeuillebeheer » en « beleggingsadvies » zoals voorzien in artikel 3, 10°, a) en b), van de wet van 20 juli 2004, Besluit : De lijst van de in België erkende beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, bepaald op 31 december 2006, wordt gewijzigd door de intrekking, per 1 maart 2007, van de beleggingsdiensten « individueel portefeuillebeheer » en « beleggingsadvies » zoals voorzien in artikel 3, 10°, a) en b), van de wet van 20 juli 2004 in de opsomming van de beleggingsdiensten die Degroof Institutional Asset Management NV mag leveren.

Brussel, 23 januari 2007.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

^