Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007009223 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2007 pub. 15/02/2007 numac 2007200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

arrest

type arrest prom. 23/01/2007 pub. 08/02/2007 numac 2007003062 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/01/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007200690 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2688 betreffende de regulatie van niet-inheemse diersoorten
^