Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 11 februari 2000

Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de land 1) de wijzigingen aan de artikelen 102bis, 113 en 121 van de statuten van het ziekenfonds "Chr(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000024005
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst goedgekeurd : 1) de wijzigingen aan de artikelen 102bis, 113 en 121 van de statuten van het ziekenfonds "Christelijke Mutualiteit Limburg" (131), gevestigd te Hasselt, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 9 oktober 1999;2) de wijzigingen aan de artikelen 57, 64 en 76 van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité chrétienne de l'Arr.de Dinant" (133), gevestigd te Dinant, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "brilmonturen", "orthodontie" en "homeopathische geneesmiddelen", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 25 september 1999; 3) de wijzigingen aan de artikelen 46, 58 en 120 van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité chrétienne de Namur" (134), gevestigd te Namur, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "homeopathische geneesmiddelen", "brilmonturen" en "orthodontie", de nieuwe artikelen 46bis en 46ter, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 10 september 1999;4) de wijzigingen aan de artikelen 52, 57, 59, 61, 68, 72 en 84 van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité chrétienne de l'Arr.de Philippeville" (136), gevestigd te Walcourt, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "homeopathie", "orthodontie" en "brilmonturen", de nieuwe artikelen 60 en 63bis, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 17 september 1999; 5) de wijzigingen aan de artikelen 28, 49, 51 en 54 van de statuten van het ziekenfonds "Verbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen" (203), gevestigd te Lier, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 19 oktober 1999;6) de wijzigingen aan de artikelen 1, 38 (secties 1, 6, 7, 10 en 15) en 40 van de statuten van het ziekenfonds "Vrij Verbond der Neutrale Mutualiteiten Fédération libre des Mutualités neutres" (206), gevestigd te Brussel, de ontbinding van de diensten "toelage voor begrafeniskosten", "rust- en herstelkuren", "gezinshulp" en "overlijden", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 20 oktober 1999;7) de wijzigingen aan de artikelen 2, 3, 10, 41 tot en met 61 en 73 van de statuten van het ziekenfonds "Vlaams Neutraal Ziekenfonds - Vlaanderen" (236), gevestigd te Mechelen, de hernummering van de artikelen 44, 45, 62 tot en met 74, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 6 oktober 1999 en door de raad van bestuur van 17 november 1999;8) de wijzigingen aan de artikelen 39, 66 en 67 van de statuten van het ziekenfonds "Socialistische Mutualiteit Antwerpen" (301), gevestigd te Antwerpen, alsook de ontbinding van de dienst "orthodontie", beslist door de algemene vergadering van 14 oktober 1999;9) de wijzigingen aan de artikelen 2, 40, 57, 58, 65 en 78 (oud artikel 77) van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité socialiste du Brabant wallon" (305), gevestigd te Tubize, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "orthopedische en traumatologische implantaten" en "solidariteitsfonds", de hernummering vanaf het artikel 70, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 28 oktober 1999;10) de wijzigingen aan de artikelen 2, 40 en 60 van de statuten van het ziekenfonds "Fédération mutualiste socialiste de l'Arr.de Namur" (325), gevestigd te Saint-Servais, de ontbinding van de diensten "overlijden", "premie bij eerste aansluiting" en "chequebon aanvullend bij de bruidsschat", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 15 november 1999; 11) de wijzigingen aan de artikelen 2, 9, 40, 52, 53, 84, 87, 91, 91bis, 95 en 107ter van de statuten van het ziekenfonds "Ziekenfonds Bond Moyson Brugge- Oostende" (328), gevestigd te Brugge, de ontbinding van de dienst "orthodontie", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 18 oktober 1999;12) de wijzigingen aan de artikelen 2, 53 en 61 van de statuten van het ziekenfonds "Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen" (407), gevestigd te Gent, de hernummering vanaf artikel 58 tot en met artikel 62, de hernummering vanaf sectie 3, de ontbinding van de dienst "tussenkomst bij palliatieve verzorging", de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "terugbetaling preventieve tandzorgen" en "terugbetaling griepvaccin", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 16 november 1999;13) de wijzigingen aan de artikelen 2, 30, 42, 46, 61, 62, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75 en 78 van de statuten van het ziekenfonds "Ziekenfonds SECUREX Mutualité SECUREX" (516), gevestigd te Brussel, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst "brilmontuur en lenzen", de hernummering vanaf artikel 76, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 16 november 1999;14) de wijzigingen aan de artikelen 2, 5, 6, 9, 41, 42, 45, 46 en 48 van de nieuwe statuten van het ziekenfonds "PARTENA-Onafhankelijk Ziekenfonds PARTENA-Mutualité libre" (527), gevestigd te Brussel, ontstaan uit de fusie met "Mutualité libre du Brabant wallon et de Vilvoorde", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergaderingen van 14 en 29 oktober 1999;15) de wijzigingen aan de artikelen 2, 36, 41, 47bis, 48, 50 en 51 van de statuten van de landsbond "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Alliance nationale des Mutualités chrétiennes" (LB1), gevestigd te Brussel, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 23 oktober 1999;16) de wijzigingen aan de artikelen 44, 46, 56 en 57 van de statuten van de landsbond "Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten Union nationale des Mutualités socialistes" (LB3), gevestigd te Brussel, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 26 oktober 1999; 17) de wijzigingen aan de artikelen 24, 25, 36bis, 36ter, 40, 41, 41bis, 43, 48 en 48bis van de statuten van de landsbond "Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Union nationale des Mutualités libres" (LB5), gevestigd te Brussel, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 1999.

^