Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 1) de wijzigingen aan de artikelen 36 en 37A van de statuten van de maatschappij van onderlinge bij(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998023018
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in werking getreden op 13 maart 1998, heeft de Controledienst goedgekeurd : 1) de wijzigingen aan de artikelen 36 en 37A van de statuten van de maatschappij van onderlinge bijstand "M.O.B. Ziekenfonds C.O.N.O.V. » (131/01), gevestigd te Hasselt, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 19 mei 1998; 2) de wijziging van het artikel 68 van de statuten van het ziekenfonds "Christelijke Mutualiteit Kortrijk" (111), gevestigd te Kortrijk, beslist door de algemene vergadering van 26 juni 1998;3) de nieuwe benaming "Christelijke Mutualiteit Meetjesland" vanaf 1 januari 1999 van het ziekenfonds "Christelijke Mutualiteit Eeklo" (119), gevestigd te Eeklo, de wijzigingen aan de artikelen 65 en 71 van zijn statuten, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst "tussenkomsten in de kosten van kort verblijf", beslist door de algemene vergadering van 26 juni 1998;4) de wijzigingen aan de artikelen 5, 6, 36 en 45 van de statuten van het ziekenfonds "Vlaams Neutraal Ziekenfonds" (235), gevestigd te Aalst, beslist door de algemene vergaderingen van 16 en 23 juni 1998;5) de wijzigingen aan de artikelen 13, 26 en 33 van de statuten van het ziekenfonds "Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant - Fédération des Mutualités socialistes du Brabant" (306), gevestigd te Brussel, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst "implantaten, osteosynthesemateriaal, endoscopisch en/of viscerosynthesemateriaal", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 7 juni 1998;6) de wijzigingen aan de artikelen 2, 41, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 62, 63 en 89 van de statuten van het ziekenfonds "Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest" (417), gevestigd te Asse, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "facultatieve verzekering dagvergoeding bij hospitalisatie", "tegemoetkoming in de kosten orthodontie" en "openluchtklassen", alsook de hernummering vanaf artikel 56, beslist door de algemene vergadering van 27 juni 1998;7) de wijzigingen aan de artikelen 39, 59, 60 en 70 van de statuten van het ziekenfonds "Onafhankelijk Ziekenfonds 503 Mutualité libre 503" (503), gevestigd te Brussel, beslist door de algemene vergaderingen van 28 mei 1998 en van 25 juni 1998; 8) de wijzigingen aan de artikelen 48, 63 en 65 van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité libre du Brabant wallon" (521), gevestigd te Limal, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst "viscerosynthese en endoscopie", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 22 juni 1998.

^