Etaamb.openjustice.be
Wet van 24 februari 2014
gepubliceerd op 28 februari 2014

Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014115
pub.
28/02/2014
prom.
24/02/2014
ELI
eli/wet/2014/02/24/2014014115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2014. - Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 12/08/2014 numac 2014000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 12/08/2014 numac 2014000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, zoals gewijzigd door de hierna vermelde koninklijke besluiten, worden bekrachtigd met ingang van 1 maart 2013: 1° artikel 2, 22° /1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer sluiten;2° artikel 3, 20° /1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer sluiten;3° artikel 3, 33° /1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 2013;4° artikel 3, 49°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer sluiten. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen: Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers: Zitting 2013/2014: 53-3017/1.- Wetsontwerp. 53-3017/2. - Verslag namens de commissie. 53-3017/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag nr. 181 - 23 januari 2014 Stukken van de Senaat: Zitting 2013/2014: 5-2457/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^