Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 juli 2006
gepubliceerd op 04 december 2006

Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 Erratum

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2006003550
pub.
04/12/2006
prom.
11/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


11 JULI 2006. - Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 342 van 25 oktober 2006, 1e uitgave, op bladzijde 56768, in het wetsontwerp, achter het artikel 2.25.2 een artikel 2.25.3 inlassen luidend als volgt : Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt gemachtigd het resterend saldo van een in 2002 aan de sociale dienst van het ex-Ministerie van Landbouw en Middenstand gestort fondsenvoorschot aan te wenden, ten behoeve van de door de beheerraad van deze sociale dienst in 2002 goedgekeurde en door de Minister van Begroting gemachtigde uitgaven.

^