Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 27 april 2018

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 april 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030804
pub.
27/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011727 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012047 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018030933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ligue belge de la Sclérose en Plaques - Communauté française » te NANINNE om in de provincies Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen, Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden van 15 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 onder de benaming « L'OPERATION CHOCOCLEF ».

^