Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Bevestigingbesluit van een vergunning tot wijziging van een inrichting van klasse I met toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen re Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend de dag van de ondertekening, werd het kon(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000532
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Bevestigingbesluit van een vergunning tot wijziging van een inrichting van klasse I met toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend de dag van de ondertekening, werd het koninklijk besluit van 27 december 2004, waarbij de instelling van openbaar nut « Institut national des Radio Eléments » (IRE), gelegen te Fleurus, vergunning werd verleend tot het in werking stellen van een productieproces van Strontium 90 en Yttrium 90, evenals de reorganisatie van de opslag van bestraald uranium, bevestigd voor wat betreft de reorganisatie van de opslag van bestraald uranium.

Een beroep om bovenstaand besluit te annuleren kan binnen een termijn van zestig dagen na deze publicatie ingediend worden bij de dienst administratie van de Raad van State. Dit verzoek dient aangetekend verzonden te worden aan de Raad van State.

^