Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 augustus 2022

Vacature . - Talent.brussels zoekt een Juridisch coördinator Openbaar ambt rang A2 (m/v/x). - FR of NL Er is 1 vacature b(...) Opdracht van de juridische directie: De juridische directie draagt bij aan de transversale missi(...)

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2022015374
pub.
01/08/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT


Vacature (Oproep tot intragewestelijke/externe mobiliteit of in combinatie met een bevordering door verhoging in graad. - PROMO22-04). - Talent.brussels zoekt een Juridisch coördinator Openbaar ambt rang A2 (m/v/x). - FR of NL Er is 1 vacature binnen de juridische directie bij talent.brussels (Brussel Openbaar Ambt) (Emile Jacqmainlaan 20 in 1000 Brussel).

Opdracht van de juridische directie: De juridische directie draagt bij aan de transversale missie van Talent inzake Openbaar ambt en is daarbij actief in de volgende domeinen: - Ze actualiseert en verstrekt een uniforme interpretatie van GOD- en ION-statuten inzake het openbaar ambt. Ze stelt ook transversale regelgevende teksten op (ordonnanties, besluiten, omzendbrieven) in verband met het gewestelijke Openbaar ambt. - Ze biedt juridische bijstand alsook ondersteuning bij openbare opdrachten aan de interne beheerders van Talent, alsook aan gewestelijke partners (aankoopcentrales). - Ze staat in voor de griffie van de gewestelijke Kamer van beroep voor beroepen ingesteld door personeelsleden inzake stages, evaluaties, verloven, disciplinaire zaken enz. - Ze staat in voor het secretariaat (juridische aspecten) van het comité Sector XV waarbinnen de onderhandelingen plaatsvinden tussen vakbonden en gewestelijke overheden.

De vacature heeft betrekking op een functie binnen het juridische team.

Bij talent.brussels werk je in een hybride organisatie die veel belang hecht aan een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven. Wij kiezen voor een combinatie van telewerk en kantoorwerk, waarbij ons kantoor in het centrum van Brussel vooral dienst doet als ontmoetingsplaats voor professionele en informele bijeenkomsten tussen collega's.

Alle medewerkers van talent.brussels dragen bij aan onze ambitie om uit te groeien tot hét referentie- en expertisecentrum op het gebied van "People & Innovation" voor het Brussels Gewest.

Door het menselijke aspect centraal te plaatsen bij al onze processen en door te focussen op innovatie, is talent.brussels snel uitgegroeid tot een dynamische en bekwame gewestelijke overheidsdienst.

De belangrijkste opdrachten van talent.brussels zijn: * Nieuw talent vinden voor haar klanten door middel van statutaire selectieprocedures. * Topmanagers in het gewest aanwerven en evalueren. * Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als toonaangevende werkgever positioneren via het werkgeversmerk. * Innovatieve, transversale projecten ontwikkelen en uitvoeren voor de loopbaan van medewerkers. * Een strategische visie ontwikkelen op hr-gebied (diversiteit, NWOW, coaching van managers enz.). * Het openbaar ambt dynamischer maken via innovatieve hr-projecten om onze klanten voor te bereiden en hen te helpen om zich op een menselijke en innovatieve manier verder te ontwikkelen. * Juridische ondersteuning bieden bij het opstellen en interpreteren van het statuut van de personeelsleden. * ...

Wil je meer te weten komen over onze opdrachten en teams? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website! Specifieke activiteiten: * Je ondersteunt de juridisch directeur bij het ontwikkelen en het tot stand brengen van de operationele en strategische doelstellingen van de directie. * Als interne contactpersoon van het juridisch team Openbaar ambt zorg je voor een regelmatige rapportering aan de juridisch directeur over de stand van zaken van dossiers en projecten inzake het Openbaar ambt. * Je leidt en coördineert het team belast met Openbaar Ambt (momenteel vijf personen). Je bent een echte people manager. * De verdeeld de taken onder de leden van het juridisch team en zorgt voor een regelmatige follow-up om resultaten te behalen binnen de opgelegde termijnen. * Je zorgt voor actieve ondersteuning en advies aan de leden van het juridisch team bij de behandeling van hun dossiers (juridisch advies, geschillen, wetgevingstechniek en juridische monitoring). * Je stelt juridische adviezen, nota's en aanbevelingen op inzake Openbaar ambt (statuut/contracten), overheidsopdrachten en aanverwant administratief recht, je staat in voor de opvolging van geschildossiers, je stelt regelgevende teksten op (wetgevingstechniek - ordonnanties, besluiten, omzendbrieven enz.), je draagt bij aan de juridische monitoring (interessante ontwikkelingen in de rechtspraak en -leer). Je geeft advies aan de hiërarchie van talent.brussels en de Brusselse klanten/partners in je bevoegdheidsdomein. * Je draagt bij aan de uitwerking, interpretatie en ontwikkeling van de statuten van ambtenaren en contractuele medewerkers van de GOB's en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. * Je begeleidt de interne Talent-diensten en de gewestelijke publieke partners bij de uitvoering van transversale projecten in verband met de domeinen van de directie. Het kan gebeuren dat je in het kader van een bepaald project een werkgroep moet leiden, presentaties moet geven en een workshop moet leiden. * Je lanceert en werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten (modellen, procedures enz.) en draagt vernieuwende ideeën op juridisch vlak aan. * Je draagt bij tot het beheer van de relaties alsook tot de coördinatie van de netwerken om de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen. * Je neemt deel aan vergaderingen, verzamelt en verspreidt informatie, beheert de externe contacten onder het toezicht van de juridisch directeur. * Je ontwikkelt voortdurend je kennis en je geeft deze kennis door (je verstrekt informatie/opleidingen). * Je houdt rekening met de toepasselijke reglementering en neemt deel aan de verdere ontwikkeling ervan, onder andere: - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten betreffende de oprichting van Brussel Openbaar Ambt; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak; - De wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten en de besluiten ervan (plaatsing-uitvoering) Algemene taken: - Je werkt actief mee aan de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers (opstellen en opvolgen van de doelstellingen voor medewerkers, ontwikkelen van hun competenties, nakomen van de verplichtingen van leidinggevenden inzake welzijn op het werk). - Je waakt over het welzijn van je collega's (de organisatie van het werk, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, de levensomstandigheden op het werk, de intermenselijke relaties op het werk) en je kent de hygiëne- en veiligheidsnormen die op jouw niveau van kracht zijn en ziet toe op de naleving ervan. - Je werkt actief mee aan de beleidsplanning van talent.brussels (opstellen van het jaarlijks operationeel plan, meewerken aan de functionele verdeling van de activiteiten om een hoogwaardige dienstverlening te garanderen, verzamelen van informatie over huidige en toekomstige behoeften om te helpen bij de planning en het beheer van de modernisering en innovatie binnen jouw departement). - Je werkt actief mee aan het beheer van de middelen van jouw team (logistieke middelen, kennis, financiën, technologie, uitrusting en human resources), je blijft bij met de actualiteit en veranderingen in wetgeving, materies, technieken en methodes die verband houden met de werkterreinen van jouw team, je stelt praktische toepassingen voor en geeft degelijk advies. - Je werkt actief mee aan de uitvoering en opvolging van het operationeel plan van de juridische directie door business cases, ontwerpnota's, verslagen, adviezen op te stellen en je ziet toe op de integratie van projecten en processen die betrekking hebben op jouw werkterrein conform de regelgeving.

Meer info over de functie? Gaël MATHIEU gmathieu@talent.brussels Je profiel: I. Beheersinstrumenten en/of informaticatools 1. Goede kennis op het vlak van tools voor kantoorautomatisering: Word, Excel, SharePoint, MSTeams en PowerPoint;2. Goede beheersing van de juridische opzoekingstools;3. Goede kennis van projectbeheer. II. Generieke kwalificaties: 1° OMGAAN MET MEDEWERKERS: Medewerkers ontwikkelen: je begeleidt de medewerkers bij hun ontwikkeling en je geeft hen relevante functioneringsgerichte feedback (prestaties en ontwikkeling). - De competenties ontwikkelen: je kan specifieke adviezen aan de medewerkers geven en hen begeleiden in hun ontwikkeling; je staat toe dat er met nieuwe gedragingen geëxperimenteerd wordt. - Feedback geven: je kan je medewerkers bewust maken van hun sterke en hun werkpunten op het vlak van hun prestaties en hun ontwikkeling. 2° MANAGEN VAN TAKEN: Organiseren: je bepaalt proactief doelstellingen, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd. - Doelstellingen bepalen: je kan de strategie, de tactische of operationele oriëntaties in concrete en meetbare doelstellingen vertalen. - Proactief handelen: je kan de mogelijke toekomstige obstakels evalueren en in functie daarvan gepaste acties ondernemen. - Plannen: je kan doeltreffende actieplannen uitwerken, deze structureren in logische stappen, in functie van de beschikbare tijd en bepaalde prioriteiten, en je kan hier op de juiste manier de nodige (menselijke, budgettaire en logistieke) middelen aan toewijzen. 3° MANAGEN VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES: Adviseren: je adviseert je gesprekspartners en brengt met hen een vertrouwensrelatie tot stand op basis van jouw expertise. - Advies geven: je kan klanten, burgers en andere personen binnen en buiten de organisatie advies geven op basis van je eigen ervaring. - Geloofwaardigheid verwerven: je kan een relatie met de anderen opbouwen op basis van je geloofwaardigheid en je expertise. 4° INFORMATIEBEHEER: Innoveren: je denkt vernieuwend en brengt nieuwe en creatieve ideeën aan. - Vernieuwend denken: je kan nieuwe denkpistes, perspectieven of combinaties ontdekken (die op het eerste gezicht niet voor de hand liggend zijn). - Creatief denken: je kan volkomen nieuwe en originele ideeën aanreiken (die dus niet voortvloeien uit bestaande processen).

III. Specifieke kennis: - Je wordt uitgenodigd kennis te nemen van de regelgeving ter zake door het raadplegen van: - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten betreffende de oprichting van Brussel Openbaar Ambt; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak; - De wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten en de besluiten ervan (plaatsing-uitvoering) Ons aanbod Je wordt aangeworven als eerste attaché (niveau A2) met de bijbehorende weddeschaal (A200).

Bezoldiging: Minimaal beginloon: € 56.877,98 (jaarlijkse brutowedde, met reeds 2 jaar anciënniteit inbegrepen, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen: * Alle wegen leiden naar talent.brussels: gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (op een steenworp van Brussel-Noord en Brussel-Centraal + metrostation Brouckère op 200 m van onze kantoren). * 35 verlofdagen per jaar (36 dagen na 5 jaar ervaring in de openbare sector en 37 dagen na 10 jaar). * Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar. * Maaltijdcheques van € 8/gewerkte dag. * Mogelijkheid om een taalpremie te krijgen (€ 600, € 2.400 of € 3.200 bruto per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van je niveau van het Frans). * Hospitalisatieverzekering. * Eindejaarspremie. * Brede waaier aan opleidings- en carrièremogelijkheden in het Brussels Gewest. * Openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. * MIVB-abonnement. * Mogelijkheid tot een Villo!-abonnement of een fietspremie (24 cent/km). * Gloednieuw! Workcafé in onze kantoren: een comfortabele vergaderruimte om in een gezellige informele omgeving samen te werken of na te denken, of om in een rustige zithoek bij te praten. * Mogelijkheid om 3 dagen per week te telewerken. * Maandelijkse premie voor telewerk van € 20 netto. * Bij aanvang krijg je een telewerkpakket bestaande uit: een laptop, een smartphone + abonnement, een extern beeldscherm, een toetsenbord, een computermuis, een hoofdtelefoon, een rugzak voor een laptop enzovoort. * Een werkweek van 38 uur met flexibele werktijden (met verplichte aanwezigheid uitsluitend tussen 9.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur).

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dit verband waarborgen wij gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een handicap, aandoening of ziekte. Wij bieden redelijke aanpassingen aan, zodat hun vaardigheden kunnen worden getest in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten.

Procedure De functie moet worden toegekend via een oproep tot intragewestelijke/externe mobiliteit of in combinatie met een bevordering door verhoging in graad krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De deelnemingsvoorwaarden zijn zeer specifiek (zie hieronder). Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, komt niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden Intragewestelijke mobiliteit is alleen mogelijk voor statutaire medewerkers die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of voor een van de instellingen van openbaar nut die afhankelijk zijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bedoeld in artikel 3: - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest; - Leefmilieu Brussel; - Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH); - Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid; - Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris); - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); - Gewestelijke Vennootschap van de haven van Brussel; - Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit; - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt; - Brussel Stedenbouw & Erfgoed; - Brussels Planningsbureau; - Brussel Preventie en Veiligheid.

Externe mobiliteit is alleen mogelijk voor statutaire medewerkers die werken voor ministeries en instellingen van openbaar nut: - de federale overheid, - de gemeenschappen, - de andere gewesten, - de Franse Gemeenschapscommissie, - de Vlaamse Gemeenschapscommissie, - de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, - organisaties van openbaar nut die onder de verantwoordelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen en niet zijn opgenomen in de bovenvermelde lijst voor intragewestelijke mobiliteit.

Om aan deze selectieprocedure in het kader van de intragewestelijke mobiliteit te kunnen deelnemen, moet je bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen: * Je bent statutair medewerker in een graad die overeenkomt met rang A2 of A1 * Je bekleedt een functie in dienstactiviteit * Je beschikt over ten minste twee jaar anciënniteit in rang A2 of 3 jaar anciënniteit in rang A1 * Bij je laatste beoordeling kreeg je ten minste een beoordeling gelijkwaardig aan "gunstig".

Hoe solliciteren? Je aanvraag moet binnen 20 kalenderdagen (inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) worden ingediend.

Deze termijn gaat in de dag volgend op de bekendmaking van deze aankondiging in het Belgisch Staatsblad.

Je officiële kandidatuur moet (verplicht) bij ons aankomen per aangetekend schrijven dat wordt gericht aan: mevrouw Isabelle MEULEMANS, Directrice-generaal Gewestelijke overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Gelieve de referentie PROMO22-04 te vermelden.

Met het oog op een betere administratieve opvolging moet je niet alleen een aangetekend schrijven versturen, maar ook een e-mail naar het adres rh-hr@talent.brussels.

De kandidaten (m/v/x) moeten de documenten overleggen die het bewijs leveren van hun benoeming in de graad A1 of A2, van hun graad- en niveauanciënniteit, hun gunstige evaluatie en van het feit dat er tegen hen geen tuchtstraf is uitgesproken.

Naast de hierboven genoemde documenten ontvangen we graag je kandidatuur via: * een motivatiebrief (maximaal 2 pagina's) waarin je je relevante ervaring, je belangstelling, je ideeën en je motivatie voor de functie voorstelt; * en een gestandaardiseerd cv (maximaal 20 pagina's), te vinden op de website van talent.brussels.

Als een van deze documenten ontbreekt in je kandidatuur, wordt die als niet ontvankelijk beschouwd en zul je niet verder kunnen deelnemen aan de procedure.

De kandidaten (m/v/x) die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vergelijkende proef (gesprek voor de bevorderingscommissie, eventueel voorafgegaan door een praktische proef).

Aan personen met een handicap die een redelijke aanpassing wensen om hun kandidatuur in te dienen, wordt gevraagd contact op te nemen met de hierna vermelde contactpersonen.

Voor alle bijkomende inlichtingen kun je terecht bij Brussel Openbaar Ambt via het e-mailadres rh-hr@talent.brussels.

^