Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 04 februari 2014

Kanselarijcarrière. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 14 januari 2014 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière vastgel Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015031
pub.
04/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014035095 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de raad van beroep van de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014035164 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen sluiten wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2013 tot 14 april 2014 in de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière vastgelegd op drie betrekkingen van de Nederlandse rol en twee betrekkingen van de Franse rol.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

^