Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011007057 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011200741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 14/05/2012 numac 2012014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 27/12/2012 numac 2012014460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. - Duitse Vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 21/05/2013 numac 2013007122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011009114 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen van 23 juni 1993 type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011201351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning, gelegen te 4770 Amel, Deidenberg 108A type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011201350 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 22 juni 2010 houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel, Deidenberg 108

decreet

type decreet prom. 14/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011201348 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot bepaling van de samenstelling van de Centrale Paritaire Commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Hoge Raad voor het Onderwijs voor Sociale Promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/02/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201349 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2011

erratum

type erratum prom. 14/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201953 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2011. - Erratum

document

type document prom. 14/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Ontslag. - Wijziging
^