Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 februari 2011
gepubliceerd op 01 april 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029150
pub.
01/04/2011
prom.
14/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002, en op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 en 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, worden de woorden « Mevr. Sylvie KWASCHIN », « De heer Bernard DE COMMER », « De heer Pascal CHARDOME » en « De heer Joseph THONON » respectievelijk vervangen door de woorden « De heer Bernard DE COMMER », « De heer Jean-Paul D'HAEYER », « De heer Jean-Pierre PERIN » en « Mevr.

Stéphanie BERTRAND ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 februari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^