Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 februari 2011
gepubliceerd op 11 maart 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029153
pub.
11/03/2011
prom.
14/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76 gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld met het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 en 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2007, 3 juli 2008 en 11 februari 2010;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Bij het 1e streepje worden de woorden « De heer Carlos Giannone » vervangen door de woorden « De heer Carlo Giannone ».

Bij het 2e streepje worden de woorden « De heer Claude Duray », « Mevr. Myriam Pierre », « De heer René Wilkin » en « De heer Jean-Marc Danzain » respectievelijk vervangen door de woorden « De heer Didier Dirix », « De heer Michel Thomas », « Mevr. Laurence Mahieux » en « De heer Roland Lahaye »;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 februari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^