Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 21 september 2015

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1990+A1 NL Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp (Geconsolideerde versie, i(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011356
pub.
21/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en van het artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 1990+A1 NL Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp (Geconsolideerde versie, inclusief A1:2005 en AC:2010) (1e uitgave) NBN EN 1991-1-1 NL Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2009) (1e uitgave) NBN EN 1993-1-1 NL Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2009) (1e uitgave) NBN EN 1994-1-1 NL Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2009) (1e uitgave) NBN EN 1995-1-1+A1 NL Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1 1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2006 en A1:2008) (1e uitgave) NBN EN 1996-1-1+A1 NL Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1 : Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2009 en A1:2012) (2e uitgave) NBN EN 1998-1+A1 NL Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2009 en A1:2013) (1e uitgave) NBN EN 54-22 Brandmeld- en brandalarmsystemen - Deel 22: Herinstelbare lineaire thermische melders (1e uitgave) NBN EN 81-72 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften (2e uitgave) NBN EN 89 Met gas gestookte warmwatervoorraadtoestellen voor de productie van heet water voor huishoudelijk gebruik (2e uitgave) NBN EN 459-1 Bouwkalk - Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria (3e uitgave) NBN EN 459-3 Bouwkalk - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling (3e uitgave) NBN EN 933-8+A1 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8 : Beoordeling van fijn materiaal - Zandequivalentbeproeving (3e uitgave) NBN EN 1426 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de naaldpenetratie (3e uitgave) NBN EN 1427 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het verwekingspunt - Ring- en kogelmethode (3e uitgave) NBN EN 1459-3 Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 3: Interface tussen het transportwerktuig met variabele reikwijdte en het werkplatform (1e uitgave) NBN EN 1536+A1 Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Boorpalen (3e uitgave) NBN EN 1908 Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer - Spaninrichtingen (2e uitgave) NBN EN 3014 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 ° C (2e uitgave) NBN EN 3475-307 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 307: Corona extinction voltage (3e uitgave) NBN EN 3645-001 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoopproof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 001: Technical specification (3e uitgave) NBN EN 3645-002 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 002: Specification of performance and contact arrangements (2e uitgave) NBN EN 3646-007 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 007: Receptacle, hermetic, round flange, welding or brazing mounting - Product standard (2e uitgave) NBN EN 3646-009 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 009: Protective cover for receptacle - Product standard (2e uitgave) NBN EN 3646-010 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 010: Protective cover for plug - Product standard (2e uitgave) NBN EN 4056-001 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 001: Technical specification (2e uitgave) NBN EN 4652-001 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 001: Technical specification (1e uitgave) NBN EN 6049-001 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification (1e uitgave) NBN EN 6059-100 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 100: General (2e uitgave) NBN EN 10338 Warmgewalste en koudgewalste onbeklede platte producten van meerfasen staal voor koudvervorming - Technische leveringsvoorwaarden (1e uitgave) NBN EN 10346 Continu-dompelbeklede platte staalproducten voor koudvervormen - Technische leveringsvoorwaarden (2e uitgave) NBN EN 10360 Heet, warm of koud smeedwerk - Reparatiecondities voor aflevering (1e uitgave) NBN EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten (3e uitgave) NBN EN 12593 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekpunt volgens Fraass (3e uitgave) NBN EN 12606-1 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan paraffinewas - Deel 1: Destillatiemethode (3e uitgave) NBN EN 12764 Sanitaire toestellen - Specificatie voor whirlpoolbaden (3e uitgave) NBN EN 13094 Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen - Metalen tanks met een bedrijfsdruk tot 0,5 bar - Ontwerp en constructie (3e uitgave) NBN EN 13107 Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer - Civieltechnische bouwwerken (2e uitgave) NBN EN 13141-11 Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 11: Overdrukventilatiesystemen (1e uitgave) NBN EN 13203-2 Gasgestookte huishoudelijke warmwatertoestellen - Deel 2 : Beoordeling van het energieverbruik (2e uitgave) NBN EN 13223 Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen - Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting (2e uitgave) NBN EN 13282-2 Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw - Deel 2: Normaal verhardende hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw - Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria (1e uitgave) NBN EN 13310 Keukenspoelbakken - Functionele eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13407 Urinoirs voor wandbevestiging - Functionele eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13523-15 Bandgelakte metalen - Beproevingsmethoden - Deel 15: Metamerie (2e uitgave) NBN EN 13523-23 Bandgelakte metalen - Beproevingsmethoden - Deel 23: Weerstand tegen vochtige atmosferen die zwaveldioxide bevatten (2e uitgave) NBN EN 13611 Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en toestellen die werken met gasvormige en/of vloeibare brandstoffen - Algemene eisen (4e uitgave) NBN EN 13637 Hang- en sluitwerk - Elektrisch bestuurde uitgangssystemen gebruikt voor vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 14071 LPG-uitrusting en toebehoren - Drukontlastkleppen voor LPG-drukvaten - Aanvullende apparatuur (2e uitgave) NBN EN 14296 Sanitaire toestellen - Gemeenschappelijke wasbakken (2e uitgave) NBN EN 15079 Koper en koperlegeringen - Analyse door vonk-optische- emissiespectrometrie (S-OES) (2e uitgave) NBN EN 15436-2 Wegenonderhoudsuitrusting - Deel 2: Prestatiebeoordeling (2e uitgave) NBN EN 15436-3 Wegenonderhoudsuitrusting - Deel 3: Classificatie (1e uitgave) NBN EN 16631 LPG-uitrusting en toebehoren - Drukontlastkleppen voor LPG-drukvaten - Reconditioneringseisen (1e uitgave) NBN EN 16664 Sportveldtoestellen - Lichtgewicht goals - Functionele- en veiligheidseisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 16686 Osteopathische zorgverlening (1e uitgave) NBN EN ISO 1683 Akoestiek - Voorkeurreferentiewaarden voor geluid- en trillingsniveaus (ISO 1683:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 2061 Textiel - Bepaling van de twist en de twijn van garens - Directe telmethode (ISO 2061:2015) (3e uitgave) NBN EN ISO 6872 Tandheelkunde - Keramische materialen (ISO 6872:2015) (3e uitgave) NBN EN ISO 8536-8 Infusieapparatuur voor medisch gebruik - Deel 8: Infusiesets voor eenmalig gebruik met persinfusieapparatuur (ISO 8536-8:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 8536-9 Infusieapparatuur voor medisch gebruik - Deel 9: Hydraulische lijnen voor eenmalig gebruik met persinfusieapparatuur (ISO 8536-9:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 8536-10 Infusieapparatuur voor medisch gebruik - Deel 10: Hulpstukken voor hydraulische lijnen voor eenmalig gebruik met persinfusieapparatuur (ISO 8536-10:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 8536-11 Infusieapparatuur voor medisch gebruik - Deel 11: Infusiefilters voor eenmalig gebruik met persinfusieapparatuur (ISO 8536-11:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 9295 Akoestiek - Bepaling van de geluidsvermogensniveaus van hoogfrequent geluid uitgestraald door machines en apparatuur (ISO 9295:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 9698 Waterkwaliteit - Bepaling van de activiteitsconcentratie van titrium - Vloeibare scintillatie telmethode (ISO 9698:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 10140-3/A1 Geluidsleer - Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen - Deel 3: Meting van de contactgeluidisolatie - Amendement 1 (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 10286 Gasflessen - Terminologie (ISO 10286:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 11137-1 Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Bestraling - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen (ISO 11137-1:2006, inclusief Amd 1:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 11137-2 Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Bestraling - Deel 2: Vaststellen van de sterilisatiedosering (ISO 11137-2:2013) (6e uitgave) NBN EN ISO 11151-1 Lasers en aanverwante apparatuur - Standaard optische onderdelen - Deel 1 : Onderdelen voor het ultraviolette, zichtbare en bijna-infrarode spectrale gebied (ISO 11151-1:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 11151-2 Lasers en aanverwante apparatuur - Standaard optische onderdelen - Deel 2 : Onderdelen voor het infrarode spectrale gebied (ISO 11151-2:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 11612 Beschermende kleding - Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen (ISO 11612:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 12312-2 Oog- en gezichtsbescherming - Zonnebrillen en soortgelijke brillen - Deel 2: Filters voor directe observatie van de zon (ISO 12312-2:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 12404 Bodemkwaliteit - Richtlijn voor de selectie en toepassing van screeningmethoden (ISO 12404:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 12836 Tandheelkunde - Digitaliserende apparaten gebruikt in CAD/CAM systemen voor indirecte tandheelkundige restauraties - Beproevingsmethoden voor het bepalen van de juistheid en precisie (ISO 12836:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 13196 Bodemkwaliteit - Screening van bodem voor geselecteerde elementen door energie-dispersieve röntgenfluorescentiespectrometrie met een in de hand gehouden of draagbaar instrument (ISO 13196:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 13408-1 Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 1: Algemene eisen (ISO 13408-1:2008, inclusief Amd 1:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 15197 In vitro diagnostische testsystemen - Eisen voor bloedglucose-monitoringsystemen voor zelftesten ten behoeve van het reguleren van diabetes mellitus (ISO 15197:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 16061 Instrumenten die samen met niet-actieve chirurgische implantaten worden gebruikt - Algemene eisen (ISO 16061:2015) (4e uitgave) NBN EN ISO 16610-1 Geometrische productspecificaties (GPS) - Filtratie - Deel 1: Overzicht en basisconcepten (ISO 16610-1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 16610-20 Geometrische productspecificaties (GPS) - Filtratie - Deel 20: Lineaire profielfilters : Basisconcepten (ISO 16610-20:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 16610-29 Geometrische productspecificaties (GPS) - Filtratie - Deel 29: Lineaire profielfilters: Groefgolftrekking (ISO 16610-29:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 16954 Tandheelkunde - Beproevingsmethoden voor de behandeling van de biofilm in waterleidingen van een tandheelkundige eenheid (ISO 16954:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 18218-1 Leer - Bepaling van de geëthoxyleerde alkylfenolen - Deel 1: Directe methode (ISO 18218-1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 18218-2 Leer - Bepaling van de geëthoxyleerde alkylfenolen - Deel 2: Indirecte methode (ISO 18218-2:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 18323 Juwelen - Consumentenvertrouwen in de diamantindustrie (ISO 18323:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 23640 Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek - Beoordeling van de stabiliteit van in-vitro-diagnostische reagentia (ISO 23640:2011) (3e uitgave) NBN EN 50134-3/AC Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3 : Lokale eenheid en besturingen (2e uitgave) NBN EN 50156-1 Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen - Deel 1: Eisen voor toepassingsontwerp en installatie (2e uitgave) NBN EN 50156-2 Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen - Deel 2: Eisen voor ontwerp, ontwikkeling en goedkeuring van toestellen en subsystemen (1e uitgave) NBN EN 50342-7 Lood-zwavelzuur accu's - Deel 7: Algemene eisen, beproevingsmethoden en afmetingen voor motoraccu's (1e uitgave) NBN EN 55032 Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur - Emissie-eisen (2e uitgave) NBN EN 60335-2-95/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-95 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende garagedeuren voor woonhuizen (3e uitgave) NBN EN 60695-11-20 Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 11-20: Beproevingsvlammen - Beproevingsmethoden voor 500 W-vlammen (2e uitgave) NBN EN 60875-1 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-wavelength-selective fibre optic branching devices - Part 1: Generic specification (4e uitgave) NBN EN 61000-4-6/AC Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-6: Beproevingen en meettechnieken - Immuniteit voor geleide storingen, veroorzaakt door radiofrequente velden (4e uitgave) NBN EN 61010-031 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 031: Veiligheidseisen voor met de hand vast te houden meetpennen voor elektrisch meten en beproeven (3e uitgave) NBN EN 61169-47 Radio-frequency connectors - Part 47: Sectional specification for radio-frequency coaxial connectors with clamp coupling, typically for use in 75 Ohm cable networks (type F-Quick) (2e uitgave) NBN EN 61207-7/AC Prestatie-eigenschappen van gas-analysatoren - Deel 7: Afstembare laser gas analysatoren (1e uitgave) NBN EN 61760-4 Surface mounting technology - Part 4: Classification, packaging, labelling and handling of moisture sensitive devices (1e uitgave) NBN EN 61788-21 Superconductivity - Part 21: Superconducting wires - Test methods for practical superconducting wires - General characteristics and guidance (1e uitgave) NBN EN 61851-24/AC Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 24: Digitale communicatie tussen een dc EV laadstation en een elektrisch voertuig voor controle op het dc laden (1e uitgave) NBN EN 62047-15 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 15: Test method of bonding strength between PDMS and glass (1e uitgave) NBN EN 62047-16 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 16: Test methods for determining residual stresses of MEMS films - Wafer curvature and cantilever beam deflection methods (1e uitgave) NBN EN 62047-17 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 17: Bulge test method for measuring mechanical properties of thin films (1e uitgave) NBN EN 62135-1 Apparatuur voor weerstandlassen - Deel 1: Veiligheidseisen voor ontwerpen, vervaardigen en installatie (5e uitgave) NBN EN 62271-200/AC Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 200: Metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel voor nominale spanning boven 1 kV tot en met 52 kV (7e uitgave) NBN EN 62386-201 Digitale adresseerbare verlichtingsinterface - Deel 201: Bijzondere eisen voor besturingssystemen - Fluorescentielampen (apparatuur type 0) (2e uitgave) NBN EN 62560/A1/AC LED lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50V - Veiligheidsspecificaties (1e uitgave) NBN EN 62560/A1 LED lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50V - Veiligheidsspecificaties (1e uitgave) NBN EN 62756-1 Digital load side transmission lighting control (DLT) - Part 1: Basic requirements (1e uitgave) NBN EN 62769-3 Field Device Integration (FDI) - Deel 3: FDI Server (1e uitgave) NBN EN 62769-5 Field Device Integration (FDI) - Deel 5: FDI Information Model (1e uitgave) NBN EN 62769-101-1 Field device Integration (FDI) - Deel 101-1: Profielen - Foundation Fieldbus H1 (1e uitgave) NBN EN 62769-101-2 Field device Integration (FDI) - Deel 101-2: Profielen - Foundation Fieldbus HSE (1e uitgave) NBN EN 62769-109-1 Field Devices Integration (FDI) - Deel 109-1: Profielen - HARTR and WirelessHARTR (1e uitgave) NBN EN 62878-1-1 Device embedded substrate - Part 1-1: Generic specification - Test methods (1e uitgave) NBN EN 61290-1-1 Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method (3e uitgave) NBN EN 300 175-1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common Interface (CI); Part 1: Overview (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-2 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL) (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-3 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-4 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-5 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-6 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and addressing (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-7 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security features (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-8 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech and audio coding and transmission (V2.6.1e uitgave) NBN EN 300 253 Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of ICT equipment powered by -48 VDC in telecom and data centres (V2.2.1e uitgave) NBN EN 300 422-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);

Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement (V1.5.1e uitgave) NBN EN 300 422-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);

Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.4.1e uitgave) NBN EN 301 511 Global System for Mobile communications (GSM); Harmonised EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) (V12.1.1e uitgave) NBN EN 301 842-5 VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;

Part 5: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 908-3 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS) (V7.1.1e uitgave) NBN EN 301 908-14 IMT cellular networks; Harmonised EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) (V7.1.1e uitgave) NBN EN 302 755 Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) (V1.4.1e uitgave) NBN EN 303 095 Reconfigurable Radio Systems (RRS); Radio Reconfiguration related Architecture for Mobile Devices (V1.2.1e uitgave) NBN EN 303 979 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised EN for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Jozef II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 81-72, 2e uitgave vervangt NBN EN 81-72, 1e uitgave NBN EN 89, 2e uitgave vervangt NBN EN 89/A3, 1e uitgave NBN EN 89, 2e uitgave vervangt NBN EN 89/A2, 1e uitgave NBN EN 89, 2e uitgave vervangt NBN EN 89/A4, 1e uitgave NBN EN 89, 2e uitgave vervangt NBN EN 89, 1e uitgave NBN EN 89, 2e uitgave vervangt NBN EN 89/A1, 1e uitgave NBN EN 459-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 459-1, 2e uitgave NBN EN 459-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 459-3, 2e uitgave NBN EN 933-8+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 933-8, 2e uitgave NBN EN 1426, 3e uitgave vervangt NBN EN 1426, 2e uitgave NBN EN 1427, 3e uitgave vervangt NBN EN 1427, 2e uitgave NBN EN 1536+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1536, 2e uitgave NBN EN 1908, 2e uitgave vervangt NBN EN 1908, 1e uitgave NBN EN 3475-307, 3e uitgave vervangt NBN EN 3475-307, 2e uitgave NBN EN 3645-001, 3e uitgave vervangt NBN EN 3645-001, 2e uitgave NBN EN 3645-002, 2e uitgave vervangt NBN EN 3645-002, 1e uitgave NBN EN 3646-007, 2e uitgave vervangt NBN EN 3646-007, 1e uitgave NBN EN 3646-009, 2e uitgave vervangt NBN EN 3646-009, 1e uitgave NBN EN 3646-010, 2e uitgave vervangt NBN EN 3646-010, 1e uitgave NBN EN 4056-001, 2e uitgave vervangt NBN EN 4056-001, 1e uitgave NBN EN 6059-100, 2e uitgave vervangt NBN EN 6059-100, 1e uitgave NBN EN 10346, 2e uitgave vervangt NBN EN 10346, 1e uitgave NBN EN 12368, 3e uitgave vervangt NBN EN 12368, 2e uitgave NBN EN 12593, 3e uitgave vervangt NBN EN 12593, 2e uitgave NBN EN 12606-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 12606-1, 2e uitgave NBN EN 12764, 3e uitgave vervangt NBN EN 12764+A1, 2e uitgave NBN EN 13094, 3e uitgave vervangt NBN EN 13094, 2e uitgave NBN EN 13107, 2e uitgave vervangt NBN EN 13107, 1e uitgave NBN EN 13203-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 13203-2, 1e uitgave NBN EN 13223, 2e uitgave vervangt NBN EN 13223, 1e uitgave NBN EN 13310, 2e uitgave vervangt NBN EN 13310, 1e uitgave NBN EN 13407, 2e uitgave vervangt NBN EN 13407, 1e uitgave NBN EN 13523-15, 2e uitgave vervangt NBN EN 13523-15, 1e uitgave NBN EN 13523-23, 2e uitgave vervangt NBN EN 13523-23, 1e uitgave NBN EN 13611, 4e uitgave vervangt NBN EN 13611+A2, 3e uitgave NBN EN 14071, 2e uitgave vervangt NBN EN 14071, 1e uitgave NBN EN 14296, 2e uitgave vervangt NBN EN 14296, 1e uitgave NBN EN 15079, 2e uitgave vervangt NBN EN 15079, 1e uitgave NBN EN 15436-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 15436-2, 1e uitgave NBN EN ISO 1683, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 1683, 1e uitgave NBN EN ISO 2061, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 2061, 2e uitgave NBN EN ISO 6872, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 6872, 2e uitgave NBN EN ISO 8536-8, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8536-8, 1e uitgave NBN EN ISO 8536-9, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8536-9, 1e uitgave NBN EN ISO 8536-10, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8536-10, 1e uitgave NBN EN ISO 8536-11, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8536-11, 1e uitgave NBN EN ISO 9295, 1e uitgave vervangt NBN EN 29295, 1e uitgave NBN EN ISO 10286, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10286, 1e uitgave NBN EN ISO 11137-1, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 11137-1, 2e uitgave NBN EN ISO 11137-1, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 11137-1/A1, 2e uitgave NBN EN ISO 11137-2, 6e uitgave vervangt NBN EN ISO 11137-2, 5e uitgave NBN EN ISO 11151-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11151-1, 1e uitgave NBN EN ISO 11151-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11151-2, 1e uitgave NBN EN ISO 11612, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11612, 1e uitgave NBN EN ISO 12836, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 12836, 1e uitgave NBN EN ISO 13408-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13408-1/A1, 1e uitgave NBN EN ISO 13408-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13408-1, 1e uitgave NBN EN ISO 15197, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 15197, 2e uitgave NBN EN ISO 16061, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 16061, 3e uitgave NBN EN ISO 23640, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 23640, 2e uitgave NBN EN 50156-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 50156-1, 1e uitgave NBN EN 60695-11-20, 2e uitgave vervangt NBN EN 60695-11-20, 1e uitgave NBN EN 60695-11-20, 2e uitgave vervangt NBN EN 60695-11-20/A1, 1e uitgave NBN EN 60875-1, 4e uitgave vervangt NBN EN 60875-1, 3e uitgave NBN EN 61169-47, 2e uitgave vervangt NBN EN 61169-47, 1e uitgave NBN EN 62135-1, 5e uitgave vervangt NBN EN 62135-1, 4e uitgave NBN EN 62386-201, 2e uitgave vervangt NBN EN 62386-201, 1e uitgave NBN EN 61290-1-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 61290-1-1, 2e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische normen wordt ingetrokken : NBN E 48-009, 1e uitgave NBN P 32-009, 1e uitgave NBN EN 1255, 1e uitgave NBN EN 2000, 1e uitgave NBN EN 10256, 1e uitgave NBN ENV 12315-1, 1e uitgave NBN ENV 12315-2, 1e uitgave NBN ENV 12537-2, 1e uitgave NBN EN 12832, 1e uitgave NBN EN 12879, 1e uitgave NBN EN 13346, 1e uitgave NBN EN 13383-2, 2e uitgave NBN EN 13787, 1e uitgave NBN EN 14333-1, 1e uitgave NBN EN 14333-2, 1e uitgave NBN EN 14333-3, 1e uitgave NBN EN 14720-1, 2e uitgave NBN CEN/TS 14796, 1e uitgave NBN EN 14806, 1e uitgave NBN CEN/TS 15119-2, 1e uitgave NBN EN ISO 3326, 1e uitgave NBN EN 24260, 2e uitgave NBN EN 28662-1, 1e uitgave NBN EN ISO 10485, 2e uitgave NBN EN ISO 11674, 1e uitgave NBN EN ISO 11969, 1e uitgave NBN EN ISO 11985, 1e uitgave NBN EN ISO 12402-1, 1e uitgave NBN EN ISO 12864, 1e uitgave NBN EN ISO 14644-6, 1e uitgave NBN EN 50087, 1e uitgave NBN EN 50117-3, 1e uitgave NBN EN 50117-4, 1e uitgave NBN EN 50117-5, 1e uitgave NBN EN ISP 12064-1, 1e uitgave NBN EN 60317-2, 2e uitgave NBN EN 60317-4, 1e uitgave NBN EN 60317-4/A1, 1e uitgave NBN EN 60317-4/A2, 1e uitgave NBN EN 60335-2-40/A1, 3e uitgave NBN EN 60601-2-9, 2e uitgave NBN EN 60695-2-4/0, 1e uitgave NBN EN 60730-2-1, 2e uitgave NBN EN 60730-2-1/A1, 2e uitgave NBN EN 60868, 1e uitgave NBN EN 60868-0, 1e uitgave NBN EN 61075, 1e uitgave NBN EN 61166, 1e uitgave NBN EN 61223-3-1, 1e uitgave NBN EN 61394, 1e uitgave NBN EN 61523-2, 1e uitgave NBN EN 62071, 1e uitgave NBN EN 129101, 1e uitgave NBN EN 130301, 1e uitgave NBN EN 130502, 1e uitgave NBN EN 131700, 1e uitgave NBN EN 131701, 1e uitgave NBN EN 131702, 1e uitgave NBN EN 131802, 1e uitgave NBN EN 140102, 1e uitgave NBN EN 140203, 1e uitgave NBN ISO 1215, 1e uitgave NBN ISO 2382-1, 1e uitgave NBN ISO 2594, 1e uitgave NBN ISO 5784-2, 1e uitgave NBN ISO 5784-3, 1e uitgave NBN ISO 9608, 1e uitgave NBN ISO 11094, 1e uitgave

^