Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 september 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor beeldende kunsten, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021021852
pub.
20/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor beeldende kunsten, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 60, 61 en 74;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor beeldende kunsten, ingesteld bij het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat door het aftreden van de heer Rohan GRAEFFLY het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk aan mevrouw Florence CHEVAL was toegekend, van kracht wordt, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor beeldende kunsten, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor beeldende kunsten voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° ) als deskundige op het gebied van textielkunsten, tekenkunst, prentkunst, illustratie, schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, kunstvideo, kookkunst, experimentele stripkunsten of enige andere artistieke of technische vorm, met inbegrip van vernieuwende vormen, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit die verband houdt met:

a) de schepping van kunstwerken

DE LONGREE Isabelle CHEVAL Florence MANOUACH Ilan

DESAUVAGE Grégory BIENFAIT Carine

b) de vervaardiging van kunstwerken

MATHIEU-CHOVET Yuna NIASELSKI Tania

HAUQUIER Alexandra REMACLE Marie

c) de verspreiding van kunstwerken

DELAPLANCHE Maëlle PAPAZOGLOU Marie JACQUET Jean-Paul THIRION Grégory MAYER Jérôme

FRUITMANN Rébecca NICOD Julie BIALEK Eva COPPEE Marilyne CHAINIAUX Cécile

d) kunstonderwijs

EVRARD David LEENARTS Danielle VISSAULT Maïté

GRIMMEAU Adrien POLLET Anne CEYSENS Alain

e) wetenschappelijk en technologisch onderzoek

TIBERGHIEN September

HATZIGEORGIOU Pauline

f) onderzoek in de menswetenschappen en de sociale wetenschappen

PIRENNE Raphaël

DEBATTY Marie

2° ) als deskundigen op het gebied van digitale en technologische kunsten, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit die verband houdt met:

a) de schepping van digitale kunstwerken

DE COCK Jérôme

ABENDROTH Manuel

b) de vervaardiging van kunstwerken

DUCHASTEL Marie

LIBERTIAUX Gaëtan

c) de verspreiding van digitale kunstwerken

BIBASSE Juliette

ASCENCIO Ana

d) digitaal kunstonderwijs

NOEL Stéphane

VILAYPHIOU Stéphanie

e) wetenschappelijk en technologisch onderzoek

BERNARD Yves

LUQUE SANCHEZ Félix

f) onderzoek in de menswetenschappen en de sociale wetenschappen

JENARD Delphine

KNOCKAERT Lucie

3° ) als deskundigen op het gebied van architectuur, inzonderheid:

a) vier architecten met een bewezen engagement ten aanzien van de politieke en culturele dimensies van architectuur

MIEROP Caroline BAUMANS Arlette VANNESTE Guillaume MAWET Marc

LHOAS Pierre HOLOFFE Etienne BIANCHI Michael BOUREZ Olivier

b) vier deskundigen van de faculteiten architectuur

DE SMET Isabelle BERGILEZ Jean-Didier BIHAIN Jorn Aram BLONDIAU Geneviève

BOLLEN Lydia DECLERCK Philippe SERVAIS Vincent DEBRUN Gilles

4° ) als deskundigen op het gebied van design en mode, van wie er drie deskundig zijn op het gebied van design en drie op het gebied van mode, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit die verband houdt met:

a) de schepping van werken

STEVIGNY Marie-Laurence

CORNUT Gaëlle

b) de vervaardiging van werken

GILSON Olivier

GERNAY Damien

c) de verspreiding van werken

BRZAKALA Clio

CLOSON Véronique

d) kunstonderwijs

BELLENGER Thierry

RIJSSENBEEK Roel

e) wetenschappelijk en technologisch onderzoek

D'HUART Gwendoline

BECQ Cathy

f) onderzoek in de menswetenschappen en de sociale wetenschappen

LECLERCQ Jean-Michel

STEVENS Pierre


Art.2. Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 1 september 2021.

B. LINARD

^