Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2019

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 november 2018 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 7 juli 2015 gewijzigd waarbij de "SA Hainaut Transport & Trading" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvals Bij ministerieel besluit van 8 november 2018 wordt de heer Eric Derycke vanaf 8 november 2018 v(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200344
pub.
01/02/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 7 juli 2015 gewijzigd waarbij de "SA Hainaut Transport & Trading" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten wordt de heer Eric Derycke vanaf 8 november 2018 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die binnen de « SA Compagnie des Ciments belges » uitgevoerd worden, op haar exploitatiezetel gelegen te Gaurain-Ramecroix.

Bij ministerieel besluit van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten wordt de NV « Smet Jet » vanaf 8 november 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, wordt de NV « Battery Supplies » vanaf 8 november 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen sluiten wordt de « SPRL Noiset-Latour » vanaf 12 november 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen sluiten wordt de « SA ARF » vanaf 12 november 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen sluiten wordt de NV « S.G.S. EWACS » vanaf 12 november 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen sluiten wordt de BVBA « International Precious Metal Recycling » vanaf 12 november 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen sluiten wordt het OCMW van Bergen (CISP « Le Plein Air ») » vanaf 12 november 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen sluiten wordt de "SA Anovo Benelux" vanaf 12 november 2018 voor vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten sluiten wordt de NV « Gielen Containerservice » vanaf 22 november 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten sluiten wordt de « SPA Settentrionale Trasporti » vanaf 22 november 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten sluiten wordt de « SPRL SD Démolitions Dépannages » vanaf 22 november 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten sluiten wordt de door de « SPRL Jean Buchet » aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten sluiten wordt de BVBA « Diegotrans » vanaf 22 november 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten sluiten, wordt de "SL Mario" vanaf 22 november 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018032554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2013 houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voortvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2019 type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200954 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 december 2017 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2018015500 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de tijdelijke bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties die aan de Directeur Opdracht Raadgeving van "eWallonie-Bruxelles Simplification" worden toevertrouwd sluiten, dat in werking treedt op 6 december 2018 : - wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest die door de « SPRL Ecobel » is aangevraagd op 20 september 2018 voor drie jaar verleend voor de volgende categorieën projecten : 5. "industrieprocessen inzake stoffenverwerking", 6. "afvalbeheer" en 8. "vergunningen voor landbouwexploitatie"; - wordt de op 20 september 2018 door de « SPRL Ecobel » aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorie projecten : 1. « Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten » geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018032554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2013 houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voortvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2019 type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200954 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 december 2017 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2018015500 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de tijdelijke bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties die aan de Directeur Opdracht Raadgeving van "eWallonie-Bruxelles Simplification" worden toevertrouwd sluiten wordt de erkenning van het bureau « De Fonseca » inzake geluidshinder vanaf 18 februari 2019 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200795 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200798 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203754 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200797 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programm's 02, 03, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200796 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200794 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203753 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 09 van organisatieafdeling 09, programma 04 van organisatieafdeling 10, programma 12 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 31 van organisatieafdeling 16, de programma's 02, 12 en 13 van organisatieafdeling 17, de programma's 02, 04, 05, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, dat in werking treedt op 7 december 2018 : - wordt de op 12 oktober 2018 door de « SPRL A-Tome » aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest verleend voor een duur eindigend op 20 maart 2021, voor de categorie projecten : 1. « Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten »; - wordt de op 3 september 2018 door Mevr. Anne Marneffe (nu de « SPRL A-Tome ») aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd voor de categorie projecten : 3."Mijnen en groeven" en 8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie".

Bij ministerieel besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200795 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200798 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203754 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200797 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programm's 02, 03, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200796 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200794 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203753 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 09 van organisatieafdeling 09, programma 04 van organisatieafdeling 10, programma 12 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 31 van organisatieafdeling 16, de programma's 02, 12 en 13 van organisatieafdeling 17, de programma's 02, 04, 05, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2018 : - wordt de verlenging van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest, die het voorwerp uitmaakt van een aanvraag ingediend op 22 juni 2018 door de "SPRL Irco", voor drie jaar verleend voor de volgende categorieën projecten : 1. « Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten » en 2. "projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie"; - wordt de hernieuwing van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest, die het voorwerp uitmaakt van een aanvraag ingediend op 22 juni 2018 door de "SPRL Irco", voor drie jaar verleend voor de volgende categorieën projecten : 3."Mijnen en groeven"; - wordt de hernieuwing van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest, die het voorwerp uitmaakt van een aanvraag ingediend op 22 juni 2018 door de "sprl Irco", voor vijf jaar verleend voor de volgende categorieën projecten : 4. "industrieprocessen inzake energie", 5. "industrieprocessen inzake stoffenverwerking", 6. "afvalbeheer", 7. "waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)" en 8. "vergunningen voor landbouwexploitatie".

^