Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 wordt met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Norbert BENTEIN, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018031939
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot overdracht van de erkenning van Quality Partner NV naar haar filiaal INSCERT PARTNER NV als privecontroleorgaan belast met de controle op de naleving van de productie- en etiketteringsnormen voor biologische producten sluiten wordt met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Norbert BENTEIN, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd om zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^