Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 oktober 2018
gepubliceerd op 08 november 2018

Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018032141
pub.
08/11/2018
prom.
04/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten tot vaststelling van het statuut van de directeurs, inzonderheid op artikel 37, § 2;

Overwegende dat de reorganisatie van de verscheidene besluiten die de samenstelling van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs bepalen, noodzakelijk is geworden;, Besluit :

Artikel 1.Aangesteld worden tot lid van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs: 1° als Voorzitter bedoeld bij artikel 37, § 3, van het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten tot vaststelling van het statuut van de directeurs: - de heer Jacques LEFEBVRE, directeur-generaal van de Personeelsleden van het Onderwijs georganiseerd door de "Fédération Wallonie-Bruxelles (WBE)";2° als ambtenaar-generaal bedoeld bij artikel 37, § 1er, 1°, van hetzelfde decreet: - Mevr.Colette DUPONT ; - De heer Didier LETURCQ ; - De heer Christian NOIRET, - De heer Etienne GILLIARD. 3° als opdrachthouder bedoeld bij artikel 37, § 1er, 3°, b), van hetzelfde decreet:

ZONE 1

De heer Georges CORNETTE De heer Marc LEDOUBLE De heer Benoît LEGAL

ZONE 2

De heer Georges CORNETTE De heer Marc LEDOUBLE De heer Benoît LEGAL

ZONE 3

De heer Marc LEDOUBLE Mevr.Martine CLAES Mevr. Vinciane MOROVICH

ZONE 4

Mevr. Martine CLAES Mevr. Vinciane MOROVICH De heer Georges CORNETTE

ZONE 5

De heer Marc LEDOUBLE Mevr. Martine CLAES Mevr. Vinciane MOROVICH

ZONE 6

De heer Benoît LEGAL Mevr. Martine CLAES De heer Marc LEDOUBLE

ZONE 7

Mevr. Vinciane MOROVICH De heer Georges CORNETTE De heer Benoît LEGAL

ZONE 8

Mevr. Isabelle HENRY Mevr. Maryline FRELON De heer Yves ANDRE

ZONE 9

De heer Yves ANDRE Mevr. Isabelle HENRY Mevr. Maryline FRELON

ZONE 10

Mevr. Maryline FRELON Mevr. Isabelle HENRY De heer Yves ANDRE


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs en de ministeriële besluiten van 20 oktober 2016 en 15 september 2017 ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 4 oktober 2018.

I. SIMONIS

^