Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 september 2018

Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018, is het verzoek tot associatie van de heer Baudry E., notaris ter standplaats Brugge , en van de Mevr. Baudry A.-S., kandidaat-notaris, om de associatie &(...) Mevr. Baudry A.-S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van h(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013617
pub.
07/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Baudry E., notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton), en van de Mevr. Baudry A.-S., kandidaat-notaris, om de associatie "Baudry Eddy & Anne-Sophie", ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Baudry A.-S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton).

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van Mevr. Baudry A.-S. als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^