Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/09/2018 numac 2018012141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto op 10 oktober 2013 (1) (2) type wet prom. 06/03/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018012573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018012687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018012970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Share & Play" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Shar - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 590 op 9 september 2018 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018031517 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Birthday Edition", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018031822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de nadere bepalingen voor kennisgeving alsook van de informatie te bezorgen aan het Instituut, conform artikel 33, § 2, vierde lid, en § 3, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot bijwerking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 december 2010 en 24 oktober 2011 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018202941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige toelage in 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018202943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 tot toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, en tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de sectorale vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van een proef-project van het volledig statuut van loontrekkende werknemers voor onthaalouders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012 van toepassing op de sector van de "milieux d'accueil d'enfants " (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van ecocheques aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de overeenkomst van 8 oktober 2007 betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de sector van de initiatieven voor beschut wonen, de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werknemers PC 341 - Fonds voor bestaanszekerheid" - SOFUBA type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een conventioneel onbetaald postnataal verlof type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017 betreffende de uitvoering van een proefproject van het volledig statuut van loontrekkende werknemers voor onthaalouders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende het anciënniteitsverlof, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013532 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013544 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013545 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4019 - Gassco A.S. Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A322-2109 van 24 januari 1991 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-3971. - Gassco A.S. Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A322-2110 van 27 november 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidinge type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013618 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 augustus 2018, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2018, van: - Mevr. Bink A., - Mevr. Bogman A., - Mevr. Claesen I., - Mevr. - de heer D'Aubrey M., - Mevr. De Schepper K., - Mevr. Engels M., - de heer Raeymakers J.(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013617 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018, is het verzoek tot associatie van de heer Baudry E., notaris ter standplaats Brugge , en van de Mevr. Baudry A.-S., kandidaat-notaris, om de associatie &(...) Mevr. Baudry A.-S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van h(...) type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor chemie - studierichting : biotechnologie gerangschikt op het gebied van de wetenschappen ingenieur en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013620 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor tekening mechanische constructie en metaalbouw gerangschikt op het gebied van de wetenschappen ingenieur en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 26/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040631 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning van de vzw « Rassemblement des Acteurs du Secteur chorégraphique" als representatieve gebruikersorganisatie type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040634 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018203596 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6615 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018204319 bron regering van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013093 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 type beschikking prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013092 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met: de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013616 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 15 mei 2018, werd de heer De Roy F, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om Bij beschikking van 29 mei 2018 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee raadsheren, drie plaatsvervangende raadsheren, twee rechters en twee plaatsvervangende rechters in het Benelux Gerechtshof. M 7 Het Benelux Comit(...) Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betreffende de instelling en het stat(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 maart 2006 tot vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen van een onderzoek van het binnenmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg tot het bepalen van de begunstigden van de borgtocht type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten, wat betreft het MFC Wagenschot

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018204438 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de eisen waaraan het teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen betreffende Rhynchophorus ferrugineus

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013660 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0034: INEOS NV/RWE Generation Belgium NV Op 31 augustus 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van productie en distributie va(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018031787 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ammoun SROUJI die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahousse, advocaat, met kantoor te 2800 Mechelen,(...) type bericht prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018031821 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0035: Aspiravi NV en Unilin BVBA/A&U Energie NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 3 september 2018, on Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de productie van elektr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0401.290.186 P.V.B.A. GEBROEDERS CORVERS Op 28/08/2018 werd het ondernemingsnummer 04(...)

document

type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Interne Audit (rang A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB18001 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013611 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Interne Audit (rang A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB18003 Solliciteren kan tot 01/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. 19/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018031786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Technische deskundigen luchtvaart (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18112 Solliciteren kan tot 28/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. 05/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018204416 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 maart 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204532 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B), voor de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG18213 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204559 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procesbeheerders (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG18181 Solliciteren kan tot 21/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige data-analisten K.M.O.-beleid (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17299 Deze selectie werd afgesloten op 31/07/2018. Er z(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204571 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés studies en statistieken (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG18038 Deze selectie werd afgesloten op 6/07/2018. Er zijn 2 (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204572 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Loopbaanbeheerders (niveau A1), voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG18166 Solliciteren kan tot en met 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204573 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR deskundigen (niveau B), voor het War Heritage Institute. - Selectienummer : ANG18211 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204578 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budgetdeskundigen (niveau B), voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG18160 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018204574 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Software Testers (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18042 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013613 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018 wordt mevrouw Anne-Marie BEUSELINCK in vast verband benoemd met de titel van attaché - klasse A1, in het Frans taalkader met ingang van 1 juni 2018. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013629 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, is de benoeming van mevr. Castano Melchor M., tot de functie van werkend assessor in interneringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van be Bij koninklijk besluit van 5 juli 2018, is het verlof wegens opdracht, verleend bij koninklijk (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013580 bron federale overheidsdienst financien Terbeschikkingstelling van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties. - Oproep tot kandidaten. - Erratum In het B(...) 4. Profiel, in plaats van o "bij voorkeur de Algemene Administratie van de Fiscaliteit of d(...)

document

type document prom. -- pub. 07/09/2018 numac 2018013615 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heer Van Steenkiste L. en mevr. Van Steenkiste K., notarissen ter standplaats Sint-Lambrechts-Woluwe, en de heer van den Hove d'Ertsenryck S., notaris ter standplaats Sint-Lambrechts-Woluwe, zijn overgegaan tot de vorming van de ass
^