Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt de heer Philippe DE MUELENAERE ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Mexico. Hij wordt toegevoegd aan de Ambas Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt Mevr. Marie NEYRINCK ontheven uit haar funct(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018010306
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten wordt de heer Philippe DE MUELENAERE ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Mexico. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Koeweit als medewerker belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten wordt Mevr. Marie NEYRINCK ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel als medewerkster belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten wordt de heer Maxime RAMON ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het diplomatieke beleidsdomein bij de Ambassade van België te Seoul. Hij wordt toegevoegd aan het Consulaat van België te Taipei als medewerker belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten wordt Mevr. Reinilde VAN HELLEMONT ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij het Consulaat van België te Santa Cruz de Tenerife. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende de aanwijzing van de voorzitter en de vicevoorzitters van de vaste commissie van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014340 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200934 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 01 van de organisatieafdelingen 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010198 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met geregulariseerde gesco-projecten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200727 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200729 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de heer Jean-Jacques BASTIEN ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris van de Internationale Samenwerking bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te New York. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende de aanwijzing van de voorzitter en de vicevoorzitters van de vaste commissie van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014340 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018200934 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 01 van de organisatieafdelingen 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010198 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met geregulariseerde gesco-projecten type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200727 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200729 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt de heer Gert DE BELEYR ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Tunis en van consulair ambtenaar bij het Consulaat-Generaal van België te Tunis. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 15/01/2018 numac 2018010087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010767 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Assistent voor de beroepen van preventie en veiligheid » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010827 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de problematiek van gendergeweld » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010825 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie tot bemiddeling inzake partnergeweld » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010826 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Basisopleiding : partnergeweld en blootgestelde kinderen » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010828 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Gendergeweld in een context van traditionele of culturele praktijken » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type sluiten wordt de heer Mathias HAERYNCK ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Luxemburg. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 16/05/2018 numac 2017031882 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "CARI ASBL" type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031881 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031935 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 28/01/2021 numac 2021020181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten wordt de heer Bruno CALLEBAUT, Consul van België te Bogota, in hoedanigheid van Consul-Generaal van België aangesteld in de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende diverse bepalingen betreffende de Passagiersinformatie-eenheid en de functionaris voor de gegevensbescherming type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 december 2017 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter intrekking van de erkenning verleend aan de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNY Mellon CSD in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten sluiten wordt de heer Jean-Pierre BIEBUYCK, met ingang van 1 augustus 2018 eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Eerste Ambassaderaad te voeren.

Consulaire carriere Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten wordt de heer René PEETERS ontheven uit zijn functie van Administratief hoofd Consulaire Zaken bij de Ambassade van België te Beyrouth. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

^