Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2015

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 januari 2015, dat uitwerking heeft op 15 december 2014, wordt de op 11 september 2014 aangevraagde erkenning van het kantoor Impédance inzake geluidshinder vanaf 15 december 2014 voor vijf jaar hernieuw Bij ministerieel besluit van 20 januari 2015 wordt de NV Solaz vanaf 20 januari 2015 voor drie (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200782
pub.
19/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de commissie voor de erkenning van geneesheren-specialisten in anesthesie-reanimatie sluiten, dat uitwerking heeft op 15 december 2014, wordt de op 11 september 2014 aangevraagde erkenning van het kantoor Impédance inzake geluidshinder vanaf 15 december 2014 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 20 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de NV Solaz vanaf 20 januari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt de « SARL Trabuco » vanaf 21 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijk afval van categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt de NV Asbestos Removal vanaf 21 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt de heer Guido Lannott vanaf 21 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt de BVBA Hokatrans vanaf 21 januari 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt de BVBA Jozef Goemaere Vleeswarenfabriek vanaf 21 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijk afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 22 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015031146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de verkoopwaarde van de met volkswoningen gelijkgestelde woningen voor het jaar 2015 sluiten, dat in werking treedt op 22 januari 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 26 september 2013 aan de VZW « Oxfam Solidarité » verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 22 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015031146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de verkoopwaarde van de met volkswoningen gelijkgestelde woningen voor het jaar 2015 sluiten wordt de op 11 december 2014 aangevraagde erkenning van het kantoor Venathec inzake geluidshinder vanaf 22 januari 2015 voor drie jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 27 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 95 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 6 november 2014 gewijzigd waarbij de "NV Transpo Daniels" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

^